A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8394034. látogatója

Budapest

2010. október 6.,

szerda


 

156. szám


 

Ára: 670 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
246/2010. (X. 6.) Korm. rendelet
Az Európai Unió és tagállamai, valamint a Norvég Királyság közötti, a műholdas navigációról szóló együttműködési megállapodás kihirdetéséről
23308
11/2010. (X. 6.) NEFMI rendelet
A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, a 2010/2011. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 22/2010. (V. 13.) OKM rendelet és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet módosításáról
23314
173/2010. (X. 6.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
23319
1206/2010. (X. 6.) Korm. határozat
A Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos időszerű intézkedésekről szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat módosításáról
23320
1207/2010. (X. 6.) Korm. határozat
A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet és a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet előirányzatai közötti átcsoportosításról
23322
1208/2010. (X. 6.) Korm. határozat
A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény 4. §-ának (2) bekezdéséből eredő feladatok és az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok összehangolásáról
23322
1209/2010. (X. 6.) Korm. határozat
A 2010. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról
23324
92/2010. (X. 6.) ME határozat
A szomszédos államokkal kötött nemzetközi szerződések alapján működő kisebbségi vegyesbizottságok magyar társelnökeinek felmentéséről, valamint új társelnök kinevezéséről
23326

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.