A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8394018. látogatója

Budapest

2010. február 9.,

kedd


 

15. szám


 

Ára: 3770 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
19/2010. (II. 9.) Korm. rendelet
A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
8905
20/2010. (II. 9.) Korm. rendelet
Az egyes gazdálkodó szervezetek részére nyújtott 2010. évi egyedi támogatásokról, költségtérítésekről, valamint az egyéb vállalati támogatások keretében nyújtott termelési támogatásokról
8906
21/2010. (II. 9.) Korm. rendelet
A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
8908
4/2010. (II. 9.) EüM rendelet
A várólista-sorrend kialakításának és az eltérés lehetőségének egészségügyi szakmai feltételeiről szóló 45/2006. (XII. 27.) EüM rendelet módosításáról
8910
12/2010. (II. 9.) FVM rendelet
A növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet módosításáról
8910
1/2010. (II. 9.) TM rendelet
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a nemzet- és kisebbségpolitikáért felelős miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervnél történő végrehajtásáról
8989
1027/2010. (II. 9.) Korm. határozat
Az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány alapító okiratának módosításáról
8991
1028/2010. (II. 9.) Korm. határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
8991
1029/2010. (II. 9.) Korm. határozat
A Stratégiai Légiszállítási Képességről szóló többoldalú Egyetértési Megállapodás első módosításáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
8992
1030/2010. (II. 9.) Korm. határozat
A „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram és az Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram keretösszegének emeléséről
8992
1031/2010. (II. 9.) Korm. határozat
A Magyar Mozgókép Közalapítvány alapító okiratának módosításáról
8993
1032/2010. (II. 9.) Korm. határozat
A Tiszavasvári Város Önkormányzat tulajdonában lévő hulladéklerakó telep környezeti kármentesítéséről szóló 1229/2009. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról
8994
1033/2010. (II. 9.) Korm. határozat
A 2010. évi központi költségvetés címrendjének módosításáról
8995
11/2010. (II. 9.) ME határozat
A Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács tagja megbízásának megszűnéséről és új tag megbízásáról
8996
12/2010. (II. 9.) ME határozat
A Felsőoktatási és Tudományos Tanács tagjainak megbízásáról
8996
13/2010. (II. 9.) ME határozat
A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjainak megbízásáról
8997

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.