A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8394176. látogatója

Budapest

2010. szeptember 13.,

hétfő


 

144. szám


 

Ára: 670 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
235/2010. (IX. 13.) Korm. rendelet
Az állami kitüntetések adományozásának rendjéről és a Kitüntetési Bizottságról szóló 270/2008. (XI. 18.) Korm. rendelet módosításáról
22942
236/2010. (IX. 13.) Korm. rendelet
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletnek a tankötelezettség teljesítésével összefüggő módosításáról
22942
237/2010. (IX. 13.) Korm. rendelet
Egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
22945
238/2010. (IX. 13.) Korm. rendelet
A 2010. május–június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzetből eredő kár miatt szükséges, helyreállítással kapcsolatos feladatok közcélú munkavégzés keretében történő ellátásáról
22954
1189/2010. (IX. 13.) Korm. határozat
Az állami vezetői mulasztások, illetve az állam nevében elkövetett jogsértések áldozatait megillető kártérítésekről szóló 33/2010. (VI. 11.) OGY határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről
22957
1190/2010. (IX. 13.) Korm. határozat
Az árvízkárosultak megsegítése céljából egyes állami tulajdonba tartozó ingóságok önkormányzati tulajdonba adásáról
22957

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.15.