A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8386978. látogatója

Budapest

2010. február 5.,

péntek


 

14. szám


 

Ára: 2220 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
13/2010.01.5.) Korm. rendelet
A Magyar Köztársaság Kormánya és Mongólia Kormánya között pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kihirdetéséről
7303
14/2010. (11. 5.) Korm. rendelet
A közlekedési területeken végzett szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről, valamint a bejelentésre és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokról
7309
15/2010. (11. 5.) Korm. rendelet
A Pannonia Ethanol Zrt. bioetanol-előállító üzem projekt Dunaföldvár város közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
7333
16/2010. (11. 5.) Korm. rendelet
A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról
7337
17/2010. (11. 5.) Korm. rendelet
A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról
7340
18/2010. (11. 5.) Korm. rendelet
A Kossuth-díj, a Széchenyi-díj adományozásának rendjéről, valamint a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díj alapításáról és adományozásáról szóló 271/2008. (X1.18.) Korm. rendelet módosításáról
7343
1/2010.(11.5.) SZMM rendelet
A szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet módosításáról
7344
14/2010. (11. 5.) AB határozat
Az Európai Unió és tagállamai és a kelet- és dél-afrikai államok közötti gazdasági partnerségi megállapodás kereteinek létrehozásáról szóló átmeneti megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
8884
1020/2010.(11.5.) Korm. határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Ciprusi Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú kutatás-fejlesztési együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
8890
1021/2010.(11.5.) Korm. határozat
A Magyar—Román Kisebbségügyi Együttműködési Szakbizottság VII. és a Magyar—Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság IX. ülésén elfogadott ajánlások jóváhagyásáról
8890
1022/2010. (II. 5.) Korm. határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szíriai Arab Köztársaság Kormánya között a gazdasági együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
8891
1023/2010. (II. 5.) Korm. határozat
A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról
8891
1024/2010. (II. 5.) Korm. határozat
Az egységes európai igazságügyi portál létrehozásához kötődő hazai feladatokról
8892
1025/2010. (II. 5.) Korm. határozat
A Kormány 2010. I. félévi munkatervéről
8892
1026/2010. (II. 5.) Korm. határozat
A Magyar Köztársaság és a Kambodzsai Királyság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
8893
7/2010. (II. 5.) ME határozat
A Magyar—Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság magyar tagozati titkárának felmentéséről és az új magyar tagozati titkár kinevezéséről
8901
8/2010. (II. 5.) ME határozat
Szakállamtitkár megbízatásának megszűnéséről
8901
9/2010. (II. 5.) ME határozat
Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága tagja megbízásáról
8902

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.26.