A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8394160. látogatója

Budapest

2010. július 16.,

péntek


 

120. szám


 

Ára: 5320 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
4/2010. (VII.16.) KIM rendelet
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. október 3. napjára kitűzött választása, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselők választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról
21989
5/2010. (VII. 16.) KIM rendelet
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. töménynek a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők választásán történő végrehajtásáról
21991
2/2010. (VII. 16.) BJE határozat
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága büntetőjogegységi határozata
22101
1/2010. (VII.16.) BKPJE határozat
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága büntető, közigazgatási és polgári közös jogegységi határozata
22106
54/2010. (VII.16.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról
22110
55/2010. (VII. 16.) OGY határozat
Meggyes Tamás országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
22110
56/2010. (VII.16.) OGY határozat
Szekó József országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
22111
57/2010. (VII.16.) OGY határozat
Szekó József országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
22111
58/2010. (VII.16.) OGY határozat
Szekó József országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
22111
204/2010. (VII.16.) KE határozat
A helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános választása időpontjának kitűzéséről
22112
205/2010. (VII. 16.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezésének hozzájárulásáról
22112
206/2010. (VII.16.) KE határozat
Bírák felmentéséről és bírák kinevezéséről
22113
207/2010. (VII.16.) KE határozat
Altábornagy szolgálati viszonyának megszüntetéséről és nyugállományba helyezéséről
22114
1153/2010. (VII.16.) Korm. határozat
A 2010. évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásról
22114
36/2010. (VII. 16.) KüM határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és Mongólia Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 13/2010. (II. 5.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ainak hatálybalépéséről
22118
37/2010. (VII. 16.) KüM határozat
A Magyar Köztársaság, az Osztrák Köztársaság, a Bolgár Köztársaság, Románia és a Török Köztársaság között a Nabucco Projekt tárgyában létrejött Megállapodás kihirdetéséről szóló 2009. évi CV. törvény 2. és 3. §-ainak hatálybalépéséről
22118
38/2010. (VII. 16.) KüM határozat
Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Kínai Népköztársaság Kormánya közötti, a tengeri közlekedésről szóló megállapodás és az azt módosító jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2009. évi X. törvény 2. és 3. §-ainak hatálybalépéséről
22119
39/2010. (VII. 16.) KüM határozat
Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Kínai Népköztársaság Kormánya közötti, a tengeri közlekedésről szóló megállapodást módosító jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2009. évi CVII. törvény 2. és 3. §-ainak hatálybalépéséről
22119

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.