A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8394162. látogatója

Budapest

2010. július 14.,

szerda


 

119. szám


 

Ára: 2530 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
142/2010. (VII. 14.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
21921
143/2010. (VII. 14.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
21937
144/2010. (VII. 14.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
21950
145/2010. (VII. 14.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
21959
146/2010. (VII. 14.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
21961
147/2010. (VII. 14.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
21962
148/2010. (VII. 14.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
21964
149/2010. (V1l. 14.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
21968
150/2010. (VII. 14.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
21970
151/2010. (VII. 14.) AB határozat
Az Alkotmánybíróság határozata
21971
152/2010. (VII. 14.) AB végzés
Az Alkotmánybíróság végzése
21975
153/2010. (VII. 14.) AB végzés
Az Alkotmánybíróság végzése
21977
154/2010. (VII. 14.) AB végzés
Az Alkotmánybíróság végzése
21978
52/2010. (VII.14.) OGY határozat
Az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról
21980
53/2010. (VII.14.) OGY határozat
Az Alkotmánybíróság tagjait jelölő eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról
21981
201/2010. (VII. 14.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
21982
202/2010. (VII. 14.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
21982
203/2010. (VII. 14.) KE határozat
Nyugállományú rendőr altábornagy hivatásos állományba visszavételéről
21983
30/2010. (VII. 14.) KüM határozat
Az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján létrejött, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezménynek az Európai Közösségek Bírósága által előzetes döntéshozatal révén történő értelmezéséről szóló, Brüsszelben, 1996. november 29-én létrejött Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2009. évi CLIX. törvény 8. és 9. §-ainak hatálybalépéséről
21983
31/2010. (VII. 14.) KüM határozat
Az Európa Tanács pénzmosásról, a bűncselekményből származó jövedelmek felkutatásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról, valamint a terrorizmus finanszírozásáról szóló, Varsóban, 2005. május 16-án kelt Egyezménye kihirdetéséről, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény módosításáról szóló 2008. évi LXIII. törvény 2. és 3. §-ai, valamint 5. §-a hatálybalépéséről
21984
32/2010. (VII. 14.) KüM határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és Bosznia-Hercegovina Minisztertanácsa közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 94/2010. (III. 31.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ainak hatálybalépéséről
21984
33/2010. (VII. 14.) KüM határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a közös államhatárt keresztező villamos távvezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2010. évi XXXIII. törvény 2. és 3. §-ainak hatálybalépéséről
21985
34/2010. (VII. 14.) KüM határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és Szerbia Köztársaság Kormánya között a nemzetközi kombinált árufuvarozásról és a logisztikai szolgáltatásokról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2009. évi CXIX. törvény 2. és 3. §-ainak hatálybalépéséről
21985
35/2010. (VII. 14.) KüM határozat
Egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Montenegrói Köztársaság közötti Stabilizációs és Társulási Megállapodás kihirdetéséről szóló 2008. évi XVIII. törvény 2. és 3. §-ainak hatálybalépéséről
21986

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.