A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8386980. látogatója

Budapest

2010. június 11.,

péntek


 

101. szám


 

Ára: 360 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2010. évi XLIX. törvény
A 2011. évi népszámlálásról szóló 2009. évi CXXXIX. törvény módosításáról
21444
195/2010. (VI. 11.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és az ennek során teendő intézkedésekről szóló 189/2010. (VI. 4.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet részleges feloldásáról
21445
30/2010. (VI. 11.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról
21446
31/2010. (VI. 11.) OGY határozat
A műsorterjesztés és adigitális átállás szabályairól szóló törvényben meghatározott pályázati eljárás országgyűlési ellenőrzését szolgáló eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról
21447
32/2010. (VI. 11.) OGY határozat
A közúti járművezetői képzésben való részvétel alapfokú iskolai végzettséghez kötéséről
21447
33/2010. (VI. 11.) OGY határozat
Az állami vezetői mulasztások, illetve az állam nevében elkövetett jogsértések áldozatait megillető kártérítésekről
21448
44/2010. (VI. 11.) ME határozat
A Központi Statisztikai Hivatal elnöke megbízatása megszűnéséről
21449
45/2010. (VI. 11.) ME határozat
A Központi Statisztikai Hivatal elnökének kinevezéséről
21449
46/2010. (VI. 11.) ME határozat
A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnökének kinevezéséről
21450

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.26.