A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8394176. látogatója

Budapest

2010. január 8.,

péntek


 

1. szám


 

Ára: 5630 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2010. évi I. törvény
Az anyakönyvi eljárásról
3
2010. évi II. törvény
A Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és megvalósításáról szóló 2004. évi LXVII. törvény módosításáról
27
2010. évi III. törvény
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosításáról
28
2010. évi IV. törvény
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáról
29
2010. évi V. törvény
A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáról
33
1/2010.0.8.) Korm. rendelet
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (X11.23.) Korm. rendelet módosításáról
37
1/2010.(1.8.) EüM—KvVM együttes rendelet
Az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról szóló 41/2000. (X11.20.) EüM—KöM együttes rendelet módosításáról
38
1/2010. (1. 8.) IRM rendelet
Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumban, továbbá az igazságügyi és rendészeti miniszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szerveknél a fontos és bizalmas munkakörökről és a nemzetbiztonsági ellenőrzés szintjének megállapításáról szóló 5/2007.(11.21.) IRM rendelet módosításáról
39
1/2010. (1. 8.) KHEM rendelet
A belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet módosításáról
42
1/2010. (1. 8.) NFGM rendelet
Az aeroszol termékek és aeroszol csomagolások forgalmazásának követelményeiről
117
2/2010.(1.8.) NFGM rendelet
Az új Magyarország Fejlesztési Terv keretében megvalósuló beruházások forint árfolyamának változásából eredő költségnövekményének kompenzációjáról
130
3/2010.(1.8.) NFGM rendelet
A Társadalmi Megújulás Operatív Program előirányzatából nyújtott, az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése hatálya alá tartozó támogatások felhasználásáról szóló 25/2007. (1X.12.) MeHVM rendelet módosításáról
132
4/2010. (I. 8.) NFGM rendelet
Az építésügyi célelőirányzatról szóló 10/2009. (IV. 14.) NFGM rendelet módosításáról
132
1/2010. (I. 8.) OKM rendelet
A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet módosításáról
134
1/2010. (I. 8.) PM rendelet
Az ISIN azonosítóról
386
6/2009. BJE szám
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága jogegységi határozata
389
1/2010. (I. 8.) KE határozat
Bírák felmentéséről és bírák kinevezéséről
399
2/2010. (I. 8.) KE határozat
Településrész községgé nyilvánításáról
400
1/2010. (I. 8.) ME határozat
Szakállamtitkár megbízatásának megszűnéséről
400
2/2010. (I. 8.) ME határozat
A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa elnöke megbízatásának megszűnéséről
401
1/2010. (I. 8.) KüM határozat
A menekültek vízumkötelezettségének eltörléséről szóló, 1959. április 20-án, Strasbourgban aláírt Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló 2009. évi XC. törvény 2., 3. és 5. §-ainak hatálybalépéséről
401
2/2010. (I. 8.) KüM határozat
A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló Stockholmi Egyezmény kihirdetéséről szóló 2008. évi V. törvény 2. és 3. §-ainak hatálybalépéséről
402

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.15.