A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8387247. látogatója

Budapest

2009. december 18.,

péntek


 

185. szám


 

Ára: 3015 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2009. évi CXLIII. törvény
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Macedón Köztársaság Kormánya között, a katasztrófák esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló Egyezmény kihirdetéséről
45222
2009. évi CXLIV. törvény
A vízitársulatokról
45236
2009. évi CXLV. törvény
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról
45255
289/2009. (XII. 18.) Korm. rendelet
A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet módosításáról
45257
290/2009. (XII. 18.) Korm. rendelet
A lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet módosításáról
45269
44/2009. (XII. 18.) EüM rendelet
Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló egészségügyi miniszteri rendeletek módosításáról
45276
169/2009. (XII. 18.) FVM rendelet
A 2010. évi iskolatej program szabályozásáról
45280
170/2009. (XII. 18.) FVM rendelet
Az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2009. évi finanszírozásának szabályairól szóló 38/2009. (IV. 8.) FVM rendelet módosításáról
45306
67/2009. (XII. 18.) IRM rendelet
A Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről szóló 1/2006. (VI. 26.) IRM rendelet, a Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítéséről szóló 22/2006. (V. 18.) IM rendelet, valamint az ingyenes céginformációról szóló 47/2007. (X. 20.) IRM rendelet módosításáról
45307
33/2009. (XII. 18.) ÖM rendelet
Az idegenvezetői tevékenységről
45308
31/2009. (XII. 18.) PM rendelet
Az ingatlanok forgalmi értékadatainak szolgáltatási rendjéről és az adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 33/2007. (XII. 23.) PM rendelet és egyes illetékezési tárgyú PM rendeletek módosításáról
45310

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.28.