A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8413234. látogatója

Budapest

2009. augusztus 31.,

hétfő


 

123. szám


 

Ára: 1395 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
118/2009. (VIII. 31.) FVM rendelet
A mezőőrök és ahegyőrök szolgálati viszonyáról szóló 29/1998. (IV. 30.) FMrendelet módosításáról
35306
35/2009. (VIII. 31.) IRM–OKM együttes rendelet
A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendészeti szakközépiskolákra vonatkozó szabályokról szóló 32/2005. (VI. 30.) BM–OM együttes rendelet módosításáról
35309
36/2009. (VIII. 31.) IRM rendelet
Az ingyenes céginformációról szóló 47/2007. (X. 20.) IRM rendelet módosításáról
35310
37/2009. (VIII. 31.) IRM rendelet
Az igazságügyi és rendészeti miniszter felügyelete, irányítása alá tartozó fegyveres szerveknél rendszeresített hivatásos beosztásokról és abetöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 19/2008. (IX. 18.) IRM rendeletnek arendészeti szakképzés megújításával összefüggő módosításáról
35311
38/2009. (VIII. 31.) IRM rendelet
A Tanács fizetésképtelenségi eljárásokról szóló 1346/2000/EK rendeletének 40.cikkében előírt értesítés formai és tartalmi kellékeiről
35311
40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet
A közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról
35332
41/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet
A földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 31/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet módosításáról
35340
42/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet
A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről szóló 29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet, valamint aföldgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet módosításáról
35341
43/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet
A villamosenergia-piaci egyetemes szolgáltatás árképzéséről, valamint az egyetemes szolgáltatás keretében nyújtandó termékcsomagokról szóló 44/2008. (XII. 31.) KHEM rendelet módosításáról
35343
112/2009. (VIII. 31.) KE határozat
Kitüntetéses doktorrá avatásról
35344
113/2009. (VIII. 31.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
35344
114/2009. (VIII. 31.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
35346
69/2009. (VIII. 31.) ME határozat
A Magyar Energia Hivatal elnökének kinevezéséről
35346
70/2009. (VIII. 31.) ME határozat
A Nemzetbiztonsági Hivatal főigazgatójának megbízásáról
35347

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.07.13.