A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8387247. látogatója

Budapest

2009. július 23.,

csütörtök


 

101. szám


 

Ára: 1665 Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2009. évi LXXXVII. törvény
Az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény módosításáról
25039
149/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet
A hallgatói hitelrendszerről és a Diákhitel Központról szóló 86/2006. (IV. 12.) Korm. rendelet módosításáról
25039
150/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. saját vagyonával és a rábízott állami vagyonnal kapcsolatos éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségről szóló 5/2008. (I. 22.) Korm. rendelet módosításáról
25040
151/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet
A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosításáról
25047
152/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet
A Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról
25051
24/2009. (VII. 23.) EüM rendelet
Az egészségügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 32/2008. (VIII. 14.) EüM rendelet módosításáról
25053
81/2009. (VII. 23.) KE határozat
Bírák felmentéséről és bírák kinevezéséről
25079
1112/2009. (VII. 23.) Korm. határozat
Az Indonéz Köztársaság részére történő kötött segélyhitel felajánlásáról
25079
1113/2009. (VII. 23.) Korm. határozat
Mongólia részére történő kötött segélyhitel felajánlásáról
25079
1114/2009. (VII. 23.) Korm. határozat
Az épületek energetikai jellemzőinek javítását célzó kormányzati intézkedésekről szóló 2078/2008. (VI. 30.) Korm. határozat módosításáról
25080
1115/2009. (VII. 23.) Korm. határozat
A Bérlakás Program elindításáról és a „Sikeres Magyarországért” Bérlakás Hitelprogram meghirdetéséről szóló 1124/2005. (XII. 20.) Korm. határozat módosításáról
25080
1116/2009. (VII. 23.) Korm. határozat
A 2010-ben a felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott hallgatói létszámkeretről
25081
1117/2009. (VII. 23.) Korm. határozat
A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról
25082

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.28.