A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8394162. látogatója

Budapest

2008. június 30.,

hétfő


 

96. szám


 

Ára: 1755,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2008: XLIX. tv.
A nemzetgazdaságilag kiemelt építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében egyes törvények módosításáról
5892
173/2008. (VI. 30.) Korm. r.
A Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról szóló 308/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
5904
174/2008. (VI. 30.) Korm. r.
Egyes jelentéstételi, tájékoztatási és beszámolási kötelezettségek módosításáról és megszüntetéséről
5906
175/2008. (VI. 30.) Korm. r.
A 2008. évi terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 148/2008. (V. 26.) Korm. rendelet módosításáról
5907
176/2008. (VI. 30.) Korm. r.
Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról
5908
82/2008. (VI. 30.) FVM r.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet módosításáról
5915
83/2008. (VI. 30.) FVM r.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján előzetesen elismert helyi közösségek tervezési folyamatával, és a LEADER csoportok kiválasztásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet módosításáról
5916
8/2008. (VI. 30.) KHEM r.
Egyes miniszteri rendeleteknek a Magyar Vasúti Hivatal megszüntetésével összefüggő módosításáról
5954
9/2008. (VI. 30.) KHEM r.
A vasúti igazgatási szerv által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól
5954
10/2008. (VI. 30.) KHEM r.
A vasúti igazgatási szerv részére fizetendő felügyeleti díj megfizetésének módjáról és feltételeiről
5957
2/2008. (VI. 30.) MeHVM–KHEM e. r.
Az informatikai és hírközlési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről szóló 23/2004. (VIII. 11.) IHM rendelet módosításáról
5958
144/2008. (VI. 30.) KE h.
Kitüntetés viselésének engedélyezéséről
5959
1042/2008. (VI. 30.) Korm. h.
Egyes jelentéstételi, tájékoztatási és beszámolási kötelezettségek módosításáról és megszüntetéséről, valamint ezzel összefüggésben egyes kormányhatározatok hatályon kívül helyezéséről
5959
1043/2008. (VI. 30.) Korm. h.
A Gandhi Közalapítvány alapító okiratának módosításáról
5961
30/2008. (VI. 30.) KüM h.
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a Szlovák Köztársaság államterületén található földterületeknek a magyar Salgótarján-Somoskőújfalu település által épített szennyvízcsatorna üzemeltetésére és karbantartására történő ideiglenes igénybevételéről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 22/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről
5961
 
A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma pályázati felhívásának módosítása
5962

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.