A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8394181. látogatója

Budapest

2008. június 28.,

szombat


 

95. szám


 

Ára: 3690,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2008: XLVI. tv.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
5748
2008: XLVII. tv.
A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
5782
2008: XLVIII. tv.
A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
5813
169/2008. (VI. 28.) Korm. r.
A befektetési vállalkozás működési kockázatának tőkekövetelményéről
5822
170/2008. (VI. 28.) Korm. r.
Egyes kormányrendeletek módosításáról
5829
171/2008. (VI. 28.) Korm. r.
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
5830
172/2008. (VI. 28.) Korm. r.
Az európai globalizációs alkalmazkodási alapból származó támogatásokkal kapcsolatos feladatokat ellátó szerv kijelöléséről
5830
9/2008. (VI. 28.) SZMM r.
A szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről
5831
10/2008. (VI. 28.) SZMM r.
A szociális és munkaügyi miniszter által adományozható szakmai elismerésekről
5881
11/2008. (VI. 28.) SZMM r.
Az európai globalizációs alkalmazkodási alapból származó támogatások igénylésével ésfelhasználásával kapcsolatos szabályokról
5885
 
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága jogegységi határozata (4/2008. BJE szám)
5888

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.15.