A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8387247. látogatója

Budapest

2008. június 27.,

péntek


 

94. szám


 

Ára: 1540,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2008: XLIII. tv.
A Magyar Köztársaságnak a Regionális vagyKisebbségi Nyelvek Európai Kartája 2.Cikk2.bekezdése szerinti kötelezettségvállalásai cigány (romani és beás) nyelvekre történő kiterjesztéséről
5685
2008: XLIV. tv.
Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV.törvény módosításáról
5688
2008: XLV. tv.
Az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról
5688
164/2008. (VI. 27.) Korm. r.
A befektetési vállalkozás kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó információk nyilvánosságra hozataláról
5694
165/2008. (VI. 27.) Korm. r.
A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról
5699
166/2008. (VI. 27.) Korm. r.
Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
5702
167/2008. (VI. 27.) Korm. r.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.törvény végrehajtásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
5702
168/2008. (VI. 27.) Korm. r.
Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet módosításáról, valamint egyes egészségügyi tárgyú jogszabályok hatályon kívül helyezéséről
5705
14/2008. (VI. 27.) IRM r.
A tanúk költségtérítéséről
5706
91/2008. (VI. 27.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
5709
92/2008. (VI. 27.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
5710
93/2008. (VI. 27.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
5711
94/2008. (VI. 27.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
5713
141/2008. (VI. 27.) KE h.
Kitüntetés adományozásáról
5714
142/2008. (VI. 27.) KE h.
Rektori megbízásokról
5714
143/2008. (VI. 27.) KE h.
Egyetemi tanári kinevezésekről
5715
1041/2008. (VI. 27.) Korm. h.
A Kormány kabinetjeiről szóló 1068/2006. (VII. 13.) Korm. határozat módosításáról
5715
28/2008. (VI. 27.) KüM h.
Az Egyesült Nemzetek 1982. december 10-i tengerjogi egyezményében foglalt, a kizárólagos gazdasági övezeteken túlnyúló halállományok és a hosszú távon vándorló halállományok védelmére és kezelésére vonatkozó rendelkezések végrehajtásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 24/2008.(II.10.)Korm. rendelet 2–3.§-ahatálybalépéséről
5716
29/2008. (VI. 27.) KüM h.
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Vöröskereszt és Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége között a Nemzetközi Szövetség budapesti Regionális Küldöttségének jogállásáról szóló Megállapodáshoz fűzött 1.számú Kiegészítő Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapításáróléskihirdetéséről szóló 98/2008.(IV.29.)Korm.rendelet 2. és 3.§-a hatálybalépéséről
5716
 
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága jogegységi határozata (3/2008. BJE szám)
5717
5/2008. (MK 94.) MeHVM ut.
A Magyar Közlöny és a Határozatok Tára felelős szerkesztőjének kijelöléséről
5720
 
Az Országgyűlés Elnökének közleménye
5721
 
Az Országos Választási Bizottság 7/2008. (VI. 25.) OVB állásfoglalása
5736
 
Az Országos Választási Bizottság 202/2008. (VI. 25.) OVB határozata
5736
 
Az Országos Választási Bizottság 203/2008. (VI. 25.) OVB határozata
5737
 
Az Országos Választási Bizottság 204/2008. (VI. 25.) OVB határozata
5737
 
Az Országos Választási Bizottság 205/2008. (VI. 25.) OVB határozata
5738
 
Az Országos Választási Bizottság 206/2008. (VI. 25.) OVB határozata
5738
 
Az Országos Választási Bizottság 207/2008. (VI. 25.) OVB határozata
5739
 
Az Országos Választási Bizottság 208/2008. (VI. 25.) OVB határozata
5739
 
Az Országos Rendőr-főkapitányság közleménye a Rendőrség szolgálati titokköri jegyzékéről
5740
 
A Fővárosi és Pest Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földművelésügyi Igazgatóság hirdetménye
5744
 
Hivatalos Értesítő (2008/26. szám)

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.28.