A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8387247. látogatója

Budapest

2008. június 24.,

kedd


 

92. szám


 

Ára: 465,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2008: XXXVI. tv.
A termőföldről szóló 1994.évi LV. törvény módosításáról
5564
2008: XXXVII. tv.
A személyi jövedelemadó meghatározott részének azadózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996.évi CXXVI.törvény módosításáról
5564
2008: XXXVIII. tv.
A mozgóképről szóló 2004.évi II. törvény módosításáról
5565
163/2008. (VI.24.) Korm. r.
A minőségi és hatékony gyógyszerrendelés ösztönzéséről szóló 17/2007. (II.13.) Korm. rendelet módosításáról
5568
78/2008. (VI. 24.) FVM r.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet módosításáról
5569
79/2008. (VI. 24.) FVM r.
A zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról szóló 19/2008. (II. 19.) FVM rendelet, valamint a termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról
5569
80/2008. (VI. 24.) FVM r.
A sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosításáról
5574
81/2008. (VI. 24.) FVM r.
A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007.(XI.28.)FVM rendelet módosításáról
5575
13/2008. (VI. 24.) IRM r.
Az ügyvédek, az alkalmazott ügyvédek, azügyvédjelöltek, a külföldi jogi tanácsadók ésazeurópai közösségi jogászok igazolványáról
5577
21/2008. (VI.24.) PM r.
A Pénzügyminisztérium szolgálati titokkörének megállapításáról szóló 4/1996. (I. 24.) PM rendelet hatályon kívül helyezéséről
5579
27/2008. (VI.24.) KüM h.
A Bernben 2007. december20-án, a kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács ésaMagyar Kormány között létrejött Svájci– MagyarEgyüttműködési Program végrehajtásáról szóló Keretmegállapodás [kihirdetve:348/2007. (XII.20.) Korm. rendelet] hatálybalépéséről
5579
 
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye
5580

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.28.