A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8386980. látogatója

Budapest

2008. június 19.,

csütörtök


 

90. szám


 

Ára: 2830,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
161/2008. (VI. 19.) Korm. r.
Az építésügyi, építésfelügyeleti hatósági döntés-előkészítők, valamint döntéshozók építésügyi vizsgájáról és szakmai továbbképzéséről
5428
162/2008. (VI. 19.) Korm. r.
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2008. évi eseti kereset-kiegészítéséről
5433
25/2008. (VI. 19.) EüM r.
A fontos és bizalmas munkakörökről, valamint a biztonsági ellenőrzés szintjéről szóló 11/2005. (IV. 13.) EüM rendelet módosításáról
5434
18/2008. (VI. 19.) KvVM r.
A védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet módosításáról
5435
20/2008. (VI. 19.) PM r.
A Vám- és Pénzügyőrség hivatásos állományának egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságának vizsgálatáról
5440
89/2008. (VI. 19.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
5522
90/2008. (VI. 19.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
5525
1039/2008. (VI. 19.) Korm. h.
A Kitüntetési Bizottságról és az állami kitüntetések adományozásának rendjéről szóló 1130/2002. (VII. 24.) Korm. határozat módosításáról
5527
1040/2008. (VI. 19.) Korm. h.
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak eseti kereset-kiegészítésének finanszírozásáról
5527
 
Hivatalos Értesítő (2008/25. szám) HÉ 3513–3672

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.26.