A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8387247. látogatója

Budapest

2008. május 30.,

péntek


 

82. szám


 

Ára: 680,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
152/2008. (V. 30.) Korm. r.
A hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól szóló 24/2007. (II. 28.) Korm. rendelet módosításáról
4988
23/2008. (V. 30.) EüM r.
A különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 36/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról
4988
1/2008. (V. 30.) KHEM–ÖM e. r.
A helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatásáról
4990
2/2008. (V. 30.) KHEM r.
A földgáz közüzemi díjainak megállapításáról szóló 96/2003. (XII. 18.) GKM rendelet, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 70/2003. (X. 28.) GKM rendelet módosításáról
4994
16/2008. (V. 30.) PM r.
A prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól szóló 8/2005. (II.8.) PM rendelet, valamint a kincstári rendszer működésével kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások teljesítésének rendjéről szóló 36/1999. (XII.27.) PM rendelet módosításáról
4998
133/2008. (V. 30.) KE h.
Nyugállományú rendőr dandártábornok hivatásos állományba való visszavételéről
5004
134/2008. (V. 30.) KE h.
Rendőr vezérőrnagyi előléptetésről
5004
135/2008. (V. 30.) KE h.
Kitüntetés adományozásáról
5004
1036/2008. (V. 30.) Korm. h.
Az M3 Nyíregyháza–Vásárosnamény közötti szakaszainak a köz- és a magánszféra együttműködése (PPP) keretében történő megvalósításáról
5004
1037/2008. (V. 30.) Korm. h.
A Hosszú Távú Fejlesztések rangsorának első eleméről
5005
40/2008. (V. 30.) ME h.
Szakállamtitkár megbízatásának megszűnéséről
5005
41/2008. (V. 30.) ME h.
Szakállamtitkár kinevezéséről
5005
42/2008. (V. 30.) ME h.
Szakállamtitkár kinevezéséről
5006
43/2008. (V. 30.) ME h.
Szakállamtitkár kinevezéséről
5006
44/2008. (V. 30.) ME h.
Szakállamtitkár kinevezéséről
5006
8001/2008. (V. 30.) KHEM táj.
A helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatásának igénylése során a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek meghatározásáról
5006
 
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Részvényesi Jogok Gyakorlójának 10/2008. (V. 23.) sz. határozata a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról
5012

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.28.