A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8394035. látogatója

Budapest

2008. május 30.,

péntek


 

81. szám


 

Ára: 1110,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
151/2008. (V. 30.) Korm. r.
Egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
4940
8/2008. (V. 30.) MNB r.
A „Siklósi vár” emlékérme kibocsátásáról
4947
4/2008. (V. 30.) NFGM–PM–FVM e.r.
A strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 14/2004. (VIII. 13.) TNM–GKM– FMM–FVM–PM együttes rendelet módosításáról
4948
129/2008. (V. 30.) KE h.
Rektor felmentéséről
4949
130/2008. (V. 30.) KE h.
Egyetemi tanári kinevezésről
4949
131/2008. (V. 30.) KE h.
Kitüntetés adományozásáról
4949
132/2008. (V. 30.) KE h.
Kitüntetés adományozásáról
4950
1035/2008. (V. 30.) Korm. h.
A társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiája céljainak végrehajtásából származó 2008-ban megvalósítandó feladatokról
4950
 
A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának pályázati felhívása „Fejlesztési projektek megvalósítása az afganisztáni Baghlan tartományban a magyar vezetésű Tartományi Újjáépítési Csoport keretében” tárgyában
4958
 
A Nemzeti Kegyeleti Bizottság közleménye
4982

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.