A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8393628. látogatója

Budapest

2008. május 9.,

péntek


 

72. szám


 

Ára: 1325,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
119/2008. (V.9.) Korm. r.
A Magyar Népköztársaság és a Belga Királyság között Brüsszelben 1965. február 11-én aláírt kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről
4435
120/2008. (V.9.) Korm. r.
A Magyar Népköztársaság Kormánya és aBolíviaiKöztársaság Kormánya között La Pazban, az 1970.évi május hó 15. napján aláírt kulturális éstudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről
4436
121/2008. (V.9.) Korm. r.
A Magyar Népköztársaság és a Francia Köztársaság között Budapesten 1966. július 28-án aláírt kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről
4438
122/2008. (V.9.) Korm. r.
A Magyar Népköztársaság és a Francia Köztársaság között Budapesten 1966. július 28-án aláírt műszaki-tudományos együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről
4442
123/2008. (V.9.) Korm. r.
A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Holland Királyság Kormánya között Budapesten, az 1968. évi február hó 14. napján aláírt kulturális egyezmény kihirdetéséről
4443
124/2008. (V.9.) Korm. r.
A Magyar Népköztársaság Kormánya ésazIrániCsászárság Kormánya között Budapesten, az1968. évi május hó 24. napján aláírt kulturális egyezmény kihirdetéséről
4446
125/2008. (V.9.) Korm. r.
A Magyar Népköztársaság Kormánya ésKuwaitÁllam Kormánya között Budapesten, 1966.július 27-én aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről
4447
126/2008. (V.9.) Korm. r.
A Magyar Népköztársaság és az Olasz Köztársaság között Budapesten, az 1965. évi szeptember hó 21.napján aláírt kulturális egyezmény kihirdetéséről
4449
127/2008. (V.9.) Korm. r.
A Magyar Népköztársaság Kormánya és aSzíriaiArab Köztársaság Kormánya között Damaszkuszban, az 1968. évi június hó 9. napján aláírt kulturális egyezmény kihirdetéséről
4452
128/2008. (V.9.) Korm. r.
A Magyar Népköztársaság Kormánya és aSzudániKöztársaság Kormánya között Budapesten, az 1967. évi október hó 14. napján aláírt kulturális éstudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről
4453
129/2008. (V.9.) Korm. r.
A Magyar Népköztársaság és a Tanzánia Egyesült Köztársaság között Dar es-Salaamban az1966.február 15-én aláírt kulturális éstudományos együttműködésről szóló egyezménykihirdetéséről
4456
130/2008. (V.9.) Korm. r.
A Magyar Népköztársaság Kormánya ésaTanzániaiEgyesült Köztársaság Kormánya között Dar Es Salaamban, 1966. február 15-én aláírt „Műszaki és Tudományos Együttműködési ésKölcsönös Segítségnyújtási Megállapodás” kihirdetéséről
4458
131/2008. (V.9.) Korm. r.
A Magyar Népköztársaság és a Tunéziai Köztársaság között Budapesten 1966. május 25-én aláírt kulturális és tudományos együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről
4460
17/2008. (V. 9.) OKM r.
A 2008/2009. tanév rendjéről
11/2008. (V. 9.) PM r.
A zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való elszámolásnak a részletes szabályairól szóló 36/1997. (XI.26.) PM rendelet módosításáról
4463
22/2008. (V. 9.) KüM h.
A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény 2–3.§-ainak hatálybalépéséről
4474
23/2008. (V. 9.) KüM h.
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között az egymás nevében a vízumok kiadásában, valamint a biometrikus adatok gyűjtésében diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történő kölcsönös eljárásról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2008. évi XIV. törvény 2–3.§-ai hatálybalépéséről
4481
 
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye
4481

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.