A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8394027. látogatója

Budapest

2008. április 30.,

szerda


 

69. szám


 

Ára: 6270,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
105/2008. (IV. 30.) Korm. r.
A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Dán Királyság Kormánya között Koppenhágában, az1971. évi február hó 24. napján aláírt kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről
3985
106/2008. (IV. 30.) Korm. r.
A Magyar Népköztársaság Kormánya ésazEcuadoriKöztársaság Kormánya között aműszaki-tudományos együttműködésről Quitóban az1971. szeptember 24. napján kötött megállapodás kihirdetéséről
3988
107/2008. (IV. 30.) Korm. r.
A Magyar Népköztársaság Kormánya ésaGhanaiKöztársaság Kormánya között Accrában, az1971. évi június hó 8. napján aláírt kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről
3989
108/2008. (IV. 30.) Korm. r.
A Magyar Népköztársaság Kormánya ésaGuineaiKöztársaság Kormánya között Conakryban az 1960. évi január hó 12. napján kötött kulturális egyezmény kihirdetéséről
3991
109/2008. (IV. 30.) Korm. r.
A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Indiai Köztársaság Kormánya között New Delhiben, az1962. évi március hó 30. napján kötött kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről
3992
110/2008. (IV. 30.) Korm. r.
A Magyar Népköztársaság Kormánya ésazIrakiKöztársaság Kormánya között Budapesten, 1959. évi április hó 11. napján aláírt kulturális egyezmény kihirdetéséről
3993
111/2008. (IV. 30.) Korm. r.
A Magyar Népköztársaság és az Iraki Köztársaság között a Rádió, Televízió, Film, Színházművészet ésHírszolgálat területén való együttműködés tárgyában, Bagdadban, 1961. október 11-én létrejött egyezmény kihirdetéséről
3995
112/2008. (IV. 30.) Korm. r.
A Magyar Népköztársaság Kormánya ésaJugoszlávSzocialista Szövetségi Köztársaság Képviselőháza Végrehajtó Tanácsa között atudományos, oktatási és kulturális együttműködésről Belgrádban, 1986. március 24-én aláírt egyezmény kihirdetéséről
3996
113/2008. (IV. 30.) Korm. r.
A Magyar Népköztársaság Kormánya ésaLíbiaiArab Szocialista Népi Dzsamahirija között Tripoliban, az 1978. március 16-án aláírt kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről
3999
114/2008. (IV. 30.) Korm. r.
A Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között Bécsben, az 1969. évi május hó 28. napján aláírt tudományos és műszaki együttműködési egyezmény kihirdetéséről
4001
115/2008. (IV. 30.) Korm. r.
A Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között Bécsben, az 1976. évi május hó 19. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről
4002
116/2008. (IV. 30.) Korm. r.
A Magyar Népköztársaság Kormánya ésaPanamaiKöztársaság Kormánya között Panamavárosban, az 1976. évi október hó 17.napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről
4005
117/2008. (IV. 30.) Korm. r.
A Magyar Népköztársaság Kormánya ésaPeruiKöztársaság Kormánya között akulturálisés tudományos együttműködés tárgyában Budapesten, az 1972. évi május hó 22. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről
4008
60/2008. (IV. 30.) FVM r.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból anövénytermesztés létesítményeinek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 35/2008.(III.27.) FVM rendelet módosításáról
4010
61/2008. (IV. 30.) FVM r.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból amezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 47/2008. (IV.17.) FVM rendelet módosításáról
4010
62/2008. (IV. 30.) FVM r.
A Hajdú-Bét Rt. és a NOVOFARM Rt. mezőgazdasági alapanyag-beszállítói által igénybe vehető agrár de minimis támogatásról
4011
17/2008. (IV. 30.) GKM r.
A léginavigációs szolgálatot és légiforgalmi szolgáltatást ellátó szakszemélyzet szakszolgálati engedélyéről és képzéséről
4013
18/2008. (IV. 30.) GKM r.
A gépjárműről és annak hatósági jelzéséről felvételt készítő eszközre vonatkozó követelményekről
4052
11/2008. (IV. 30.) KvVM r.
Egyes védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szervekről
4055
12/2008. (IV. 30.) KvVM r.
A környezetvédelmi és vízügyi miniszter hatáskörébetartozó szakképesítések szakmai ésvizsgakövetelményeinek kiadásáról
4056
16/2008. (IV. 30.) OKM r.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet módosításáról
4170
63/2008. (IV. 30.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
4179
64/2008. (IV. 30.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
4196
65/2008. (IV. 30.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
4198
66/2008. (IV. 30.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
4200
67/2008. (IV. 30.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
4202
68/2008. (IV. 30.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
4205
69/2008. (IV. 30.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
4208
70/2008. (IV. 30.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
4210
116/2008. (IV. 30.) KE h.
Dr. Lamperth Mónika szociális és munkaügyi miniszter felmentéséről
4213
117/2008. (IV. 30.) KE h.
Miniszterek kinevezéséről
4213
118/2008. (IV. 30.) KE h.
Államtitkárok kinevezéséről
4214
 
A Somogyért Szövetség 2007. évi pénzügyi beszámolója
4214
 
A Magyar Kommunista Munkáspárt 2007. évi pénzügyi beszámolója
4215
 
A Magyar Szocialista Párt 2007. évi pénzügyi beszámolója
4216
 
A Kereszténydemokrata Néppárt 2007. évi pénzügyi beszámolója
4217
 
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye
4218

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.