A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8394021. látogatója

Budapest

2008. április 23.,

szerda


 

64. szám


 

Ára: 2615,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2008: XV. tv.
Egyes pénzügyi szolgáltatókra vonatkozó törvények módosításáról
3520
90/2008. (IV. 23.) Korm. r.
Az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás 2008. évi előirányzatából történő többlettámogatás igényléséről
3523
91/2008. (IV. 23.) Korm. r.
Az M4 autópálya/autóút és a 4. számú főút fejlesztéseihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
3526
92/2008. (IV. 23.) Korm. r.
A fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról
3531
93/2008. (IV. 23.) Korm. r.
A Stratégiai Légiszállítási Képességről szóló többoldalú Egyetértési Megállapodás kihirdetéséről
3537
94/2008. (IV. 23.) Korm. r.
A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a romániai magyar hadisírok és a magyarországi román hadisírok jogi helyzetéről szóló Megállapodáskihirdetéséről
3608
49/2008. (IV. 23.) FVM r.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet módosításáról
3611
6/2008. (IV. 23.) SZMM r.
Egyes foglalkoztatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
3611
47/2008. (IV. 23.) OGY h.
A géntechnológiai tevékenységgel, annak mezőgazdasági és élelmiszer-előállítási alkalmazásával kapcsolatos egyes kérdésekről és azezeket érintő magyar stratégiáról szóló 53/2006. (XI. 29.) OGY határozatban foglaltak végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról
3615
20/2008. (IV. 23.) ME h.
Szakállamtitkár megbízatásának megszűnéséről
3615
21/2008. (IV. 23.) ME h.
Szakállamtitkár kinevezéséről
3616
16/2008. (IV. 23.) KüM h.
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Lett Köztársaság Kormánya között az egymás nevében a vízumok kiadásában, valamint a biometrikus adatok gyűjtésében diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történő kölcsönös eljárásról szóló, 2007. november 21-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 2007. évi CLXXVII. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről és 4. §-ának hatályvesztéséről
3616
 
A Fővárosi és Pest Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földművelésügyi Igazgatóság hirdetménye
3617
 
A Hajdú-Bihar Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal hirdetménye
3618

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.