A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8393782. látogatója

Budapest

2008. január 16.,

szerda


 

6. szám


 

Ára: 3260,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
3/2008. (I. 16.) Korm. r.
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya közötti Filmkoprodukciós Megállapodás kihirdetéséről
182
2/2008. (I. 16.) MNB r.
A „Hunyadi Mátyás trónra lépésének 550. évfordulója” emlékérme kibocsátásáról
192
4/2008. (I. 16.) EüM r.
Az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő egyes egészségügyi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok megnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről
193
3/2008. (I. 16.) IRM r.
A Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről
283
2/2008. (I. 16.) KvVM r.
A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet módosításáról
291
25/2008. (I. 16.) KE h.
Csere László büntetés-végrehajtási vezérőrnagy szolgálati viszonyának megszüntetéséről és nyugállományba helyezéséről, valamint nyugállományú büntetés-végrehajtási altábornagyi előléptetéséről
297
26/2008. (I. 16.) KE h.
Cseri József határőr dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről és nyugállományba helyezéséről
297
 
Tájékoztató az Országos Érdekegyeztető Tanács 2007. november 9-i üléséről
298
 
A Fővárosi és Pest Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földművelésügyi Igazgatóságának hirdetményei
299
 
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye
304
 
Helyesbítés
306

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.