A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8387247. látogatója

Budapest

2008. április 10.,

csütörtök


 

59. szám


 

Ára: 1970,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
84/2008. (IV. 10.) Korm. r.
Egyes kormányrendeletek hatálybalépésével összefüggő kérdésekről
3032
44/2008. (IV.10.) FVM r.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 59.cikke szerinti készségek elsajátítására, ösztönzésére és végrehajtására igénybe vehető támogatás részletes feltételeiről szóló 79/2007. (VII.30.) FVM rendelet módosításáról
3032
9/2008. (IV. 10.) KvVM r.
A Lázbérci Tájvédelmi Körzet bővítéséről
3047
13/2008. (IV. 10.) OKM r.
A XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2008. évi felhasználásának szabályairól
3049
14/2008. (IV. 10.) OKM r.
A 2001.évi C.törvény III. részének hatálya alá tartozó, végbizonyítványnak minősülő képzések ésbizonyítványok felsorolásáról szóló 35/2007.(XI.13.) OKM rendelet módosításáról
3058
22/2008. (IV. 10.) ÖTM r.
Az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról
3076
9/2008. (IV. 10.) PM–SZMM e. r.
A személyi jövedelemadó meghatározott részében az adózó rendelkezése szerint részesített kedvezményezetteknek átutalt összeg felhasználásáról szóló közlemény formai és tartalmi követelményeiről
3099
33/2008. (IV. 10.) OGY h.
Dr. Dávid Ibolya országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
3101
34/2008. (IV. 10.) OGY h.
Dr. Havas Szófia országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
3101
35/2008. (IV. 10.) OGY h.
Dr. Lázár János országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
3101
36/2008. (IV. 10.) OGY h.
Tasó László országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
3101
38/2008. (IV. 10.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
3102
39/2008. (IV. 10.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
3104
40/2008. (IV. 10.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
3105
 
A Magyar Szocialista Munkáspárt 2007. évi gazdálkodási zárómérlege
3107
 
Hivatalos Értesítő (2008/15. szám) HÉ 2025–2168

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.28.