A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8387247. látogatója

Budapest

2008. március 31.,

hétfő


 

54. szám


 

Ára: 1325,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2008: XII.tv.
Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat kihirdetéséről
2760
2008: XIII.tv.
Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Tádzsik Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló, 2004. október 11-én aláírt Partnerségi és Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről
2764
69/2008. (III. 31.) Korm. r.
A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
2794
4/2008. (III. 31.) MNB r.
A jegybanki alapkamat mértékéről
2796
13/2008. (III. 31.) GKM–PM e. r.
A gépjármű regisztrációs adójának egyedi adó-megállapítási díjáról, valamint az annak megfizetésére vonatkozó egyéb eljárási szabályokról
2796
8/2008. (III. 31.) PM–HM e. r.
A katonai lajstromjelű légi járműben felhasznált üzemanyag petróleum, illetve az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak és a Békepartnerség más részt vevő államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erői és polgári állománya által felhasznált üzemanyagok adómentes beszerzésének, nyilvántartásának és elszámolásának, az ilyen célra kitárolt üzemanyag utáni felfüggesztett adó-megállapítási és adófizetési kötelezettség alóli végleges mentesülés részletes szabályairól, valamint a külföldi államok fegyveres erőinek ellátását végző szervezet jövedéki nyilvántartásának vezetésére vonatkozó előírásokról
2797
2/2008. (III. 31.) SZMM r.
A szociális és munkaügyi miniszter felügyelete alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról, valamint egyes szociális szolgáltatások 2008. évi kiegészítő támogatásáról
2800
 
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye
2812

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.28.