A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8394147. látogatója

Budapest

2008. március 27.,

csütörtök


 

51. szám


 

Ára: 3475,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
61/2008. (III. 27.) Korm. r.
A szakmagyakorlással összefüggő kormányrendeletek módosításáról
2473
30/2008. (III. 27.) FVM r.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az évelő, lágy szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 71/2007. (VII. 27.) FVM rendelet módosításáról
2495
31/2008. (III. 27.) FVM r.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet módosításáról
2495
32/2008. (III. 27.) FVM r.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások igénybevételének részletes szabályairól
2496
33/2008. (III. 27.) FVM r.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
2501
34/2008. (III. 27.) FVM r.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
2513
35/2008. (III. 27.) FVM r.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről
2548
36/2008. (III. 27.) FVM–PM e. r.
A borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről szóló 52/2001. (VIII. 2.) FVM–PM együttes rendelet módosításáról
2558
37/2008. (III. 27.) FVM r.
Az európai közösségi jog hatálya alá tartozó állatorvosi oklevelek elismeréséről
2559
8/2008. (III. 27.) HM r.
A honvédelmi miniszter által alapítható és adományozható elismerésekről szóló 27/2002. (IV. 17.) HM rendelet módosításáról
2565
14/2008. (III. 27.) ÖTM r.
A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok kiegészítő támogatásának igénylési, folyósítási és elszámolási rendjéről
2566
15/2008. (III. 27.) ÖTM r.
A helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről
2584
5/2008. (III. 27.) PM r.
A vám- és pénzügyőrség hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 15/1997. (V.8.) PM rendelet ésavám- és pénzügyőrség hivatásos állományú tagjai illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 13/1997. (V.8.) PM rendelet módosításáról
2595
 
Tárgymutató a 2008. február hónapban kihirdetett jogszabályokról, illetve közzétett határozatokról ésközleményekről
 
Hivatalos Értesítő (2008/13. szám) HÉ1793–1896

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.