A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8394170. látogatója

Budapest

2008. március 18.,

kedd


 

45. szám


 

Ára: 680,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
10/2008. (III. 18.) EüM r.
Az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátások szakmai feltételeiről szóló 16/2002. (XII. 12.) ESZCSM rendelet módosításáról
2120
28/2008. (III. 18.) FVM r.
A zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról
2120
29/2008. (III. 18.) FVM r.
A feldolgozóipari célú málna- és földieper-termesztés támogatásáról
2122
8/2008. (III. 18.) GKM r.
Az állami tulajdonba tartozó országos közlekedési hálózattal, valamint az országos közlekedési hálózat fejlesztésével összefüggő egyes feladatok ellátásáról, továbbá a közlekedési hálózat finanszírozási célokat szolgáló egyes fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól
2124
7/2008. (III. 18.) HM r.
A honvédelmi miniszter felügyelete alá tartozó egészségügyi intézményekben történő egészségi, pszichikai, fizikai, munkaköri alkalmassági vizsgálatok végzéséről és azok térítési díjairól
2130
6/2008. (III. 18.) KvVM r.
A Magyar Köztársaság területén megvalósuló együttes végrehajtási projekttevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól
2132
7/2008. (III. 18.) KvVM r.
A Természetvédelmi Õrszolgálat Szolgálati Szabályzatáról szóló 9/2000. (V. 19.) KöM rendelet módosításáról
2132
 
Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal közleménye a 2008. április 1-je és április 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról
2133
 
Az Országos Választási Bizottság 152/2008. (III. 14.) OVB határozata
2133
 
Az Országos Választási Bizottság 153/2008. (III. 14.) OVB határozata
2133
 
Az Országos Választási Bizottság 154/2008. (III. 14.) OVB határozata
2134
 
Tájékoztató Országos Érdekegyeztető Tanács 2007. december 7-i üléséről
2135
 
Tájékoztató Az Országos Érdekegyeztető Tanács 2007. december 14-i üléséről
2135
 
A Csongrád Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földművelésügyi Igazgatóságának hirdetménye
2136
 
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye
2148

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.15.