A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8394141. látogatója

Budapest

2008. március 11.,

kedd


 

39. szám


 

Ára: 895,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
48/2008. (III. 11.) Korm. r.
Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet módosításáról
1848
6/2008. (III. 11.) HM r.
A hivatásos és szerződéses katonai beosztással járó munkakörök megállapításáról
1849
1014/2008. (III. 11.) Korm. h.
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv TársadalmiMegújulás Operatív Program, Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program, Regionális Operatív Programok 2007–2008. évekre szóló akcióterveinek felülvizsgálatáról, valaminttovábbi kiemelt projektjavaslatok 2008.februári akciótervi nevesítéséről
1853
 
A HUNGART Vizuális Művészek KözösJogkezelőTársasága Egyesület Díjszabása 2008.
1856
 
A FilmJus Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületének jogdíjközleménye filmalkotások analóg vagy digitális hordozón (pl. videoCD, CD-R, CDi, DVD) többszörözött példányonkénti terjesztése után fizetendő jogdíjakról ésefelhasználások egyéb feltételeiről
1866
 
A FilmJus Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületének jogdíjközleménye filmalkotások nyilvánosság számára lehívásra (,,on demand”) hozzáférhetővé tétele fejében fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről
1868
 
A FilmJus Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületének jogdíjközleménye filmalkotások sugárzással, vezeték útján vagy más hasonló eszközzel vagy módon történő nyilvánossághoz közvetítése, illetve egyes nyilvános előadással történő felhasználása után fizetendő jogdíjakról ésefelhasználások egyéb feltételeiről
1871
 
A Művészeti Szakszervezetek Szövetsége Előadóművészi Jogvédő Irodájának (MSZSZ-EJI) jogdíjközleménye a rögzített előadás nyilvánosság számára lehívásra történő hozzáférhetővé tétele engedélyezésének feltételeiről
1874
 
A Művészeti Szakszervezetek Szövetsége Előadóművészi Jogvédő Irodájának (MSZSZ-EJI) jogdíjközleménye az előadás sugárzás vagy a nyilvánossághoz történő átvitel céljára készült rögzítésének díjáról ésafelhasználásegyéb feltételeiről
1878
 
A Művészeti Szakszervezetek Szövetsége Előadóművészi Jogvédő Irodájának (MSZSZ-EJI) és a Magyar Hanglemezkiadók Szövetségének (MAHASZ) közös jogdíjközleménye a kereskedelmi célból kiadott hangfelvételnek vagy az arról készült másolatnak sugárzás útján, továbbávezetékkel vagy bármely más hasonló eszközzel vagy módon a nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendő előadóművészi és hangfelvétel-előállítói jogdíjakról és efelhasználások egyéb feltételeiről
1880

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.