A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8394165. látogatója

Budapest

2008. február 29.,

péntek


 

33. szám


 

Ára: 5840,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2008: V. tv.
A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló Stockholmi Egyezmény kihirdetéséről
1436
42/2008. (II. 29.) Korm. r.
A megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációjához kapcsolódó egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
1475
43/2008. (II. 29.) Korm. r.
Az egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
1478
44/2008. (II. 29.) Korm. r.
Az egészségügyi dokumentációt kezelő jogutód nélküli megszűnése esetén az adatkezelési feladatokat ellátó szerv kijelöléséről
1479
4/2008. (II. 29.) GKM r.
A belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti személyszállítás és helyközi (távolsági) autóbusz-közlekedés, valamint a nevelési-oktatási intézmények által rendelt belföldi autóbusz különjáratok legmagasabb díjairól szóló 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet módosításáról
1479
4/2008. (II. 29.) HM r.
A kegyeleti gondoskodásról és az ehhez kapcsolódó egyes szociális feladatokról
1484
5/2008. (II. 29.) HM r.
A honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól szóló 23/2005. (VI. 16.) HM rendelet módosításáról
1490
4/2008. (II. 29.) PM r.
A kincstári rendszer működésével kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások teljesítésének rendjéről szóló 36/1999. (XII. 27.) PM rendelet módosításáról
1492
1/2008. (II. 29.) SZMM r.
A kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet módosításáról
1570
1010/2008. (II. 29.) Korm. h.
A Kormányzati Negyed projekttel kapcsolatos döntések módosításáról
1654

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.15.