A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8394176. látogatója

Budapest

2008. február 23.,

szombat


 

29. szám


 

Ára: 465,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2008: II. tv.
A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény módosításáról
1290
2008: III. tv.
Az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól
1290
2008: IV. tv.
Az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól a társadalombiztosítási és szociális ellátások megállapítása során, továbbá a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról
1291
35/2008. (II. 23.) Korm. r.
A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtásáról
1292
36/2008. (II. 23.) Korm. r.
A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
1307
37/2008. (II. 23.) Korm. r.
Az egészségbiztosítási szervek és az egészségbiztosítási szolgáltatások hatósági felügyeletével kapcsolatos hatásköri szabályokról
1307
38/2008. (II. 23.) Korm. r.
Az elektronikus hírközlési feladatokat ellátó szervezetek és a titkos információgyűjtésre, illetve titkos adatszerzésre felhatalmazott szervezetek együttműködésének rendjéről szóló 180/2004. (V. 26.) Korm. rendelet módosításáról
1308
1008/2008. (II. 23.) Korm. h.
Az Új Magyarország Agrár Forgóeszköz Hitelprogramról
1310

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.15.