A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8394027. látogatója

Budapest

2008. december 30.,

kedd


 

191. szám


 

Ára: 9495,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
327/2008. (XII. 30.) Korm. r.
Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
25063
328/2008. (XII. 30.) Korm. r.
Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet, valamint a kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 240/2003. (XII.17.) Korm. rendelet módosításáról
25256
329/2008. (XII. 30.) Korm. r.
A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról
25278
330/2008. (XII. 30.) Korm. r.
Az egyes, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról
25284
331/2008. (XII. 30.) Korm. r.
Az egyes pénz- és tőkepiaci szervezetek (éves) beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletek módosításáról
25285
332/2008. (XII. 30.) Korm. r.
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról
25313
333/2008. (XII. 30.) Korm. r.
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
25316
334/2008. (XII. 30.) Korm. r.
A korengedményes nyugdíjazásról szóló 181/1996. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról
25317
335/2008. (XII. 30.) Korm. r.
A magánnyugdíjpénztárak, az önkéntes nyugdíjpénztárak, valamint az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló kormányrendeletek módosításáról
25319
336/2008. (XII. 30.) Korm. r.
Egyes kormányrendeleteknek a hivatalos lapok kiadására vonatkozó szabályok megváltozásával összefüggő módosításáról
25327
337/2008. (XII. 30.) Korm. r.
Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról
25329
338/2008. (XII. 30.) Korm. r.
A gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök ismertetésével kapcsolatban kiszabott bírság pénzügyi teljesítésének feltételeiről és felhasználásáról
25338
339/2008. (XII. 30.) Korm. r.
A humán reprodukciós eljárásokkal kapcsolatos, kötelezően nyilvánosságra hozandó eredményességi adatok, statisztikák köréről, a nyilvánosságra hozatal módjáról és helyéről, továbbá az ellenőrzés módjáról
25339
340/2008. (XII. 30.) Korm. r.
Egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról
25342
341/2008. (XII. 30.) Korm. r.
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
25381
342/2008. (XII. 30.) Korm. r.
Az UNESCO Közgyűlése által 2005. október 19-én elfogadott, a 99/2007. (V. 8.) Korm. rendelettel kihirdetett sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény módosításának kihirdetéséről
25403
343/2008. (XII. 30.) Korm. r.
A doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 55/2004. (III. 31.) Korm. rendelet, valamint a kormányzati szerkezetátalakításból eredő egyes gazdálkodási feladatok változásával kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról
25410
344/2008. (XII. 30.) Korm. r.
A hajózási hatóságok feladat- és hatásköréről, valamint illetékességéről szóló 237/2002. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról
25414
345/2008. (XII. 30.) Korm. r.
A közúti járművek típusjóváhagyásával kapcsolatos egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságokról
25414
346/2008. (XII. 30.) Korm. r.
A fás szárú növények védelméről
25415
1088/2008. (XII. 30.) Korm. h.
A szakhatósági közreműködések felülvizsgálatából eredő további feladatokról
25418
1089/2008. (XII. 30.) Korm. h.
A sportlétesítmények fejlesztési és működtetési rendszerének átalakításáról szóló 1055/2004. (VI. 8.) Korm. határozat 1. pont b) és c) alpontjai végrehajtását szolgáló kormányhatározatok módosításáról
25419
1090/2008. (XII. 30.) Korm. h.
A Nemzetközi Pető András Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról
25419
1091/2008. (XII. 30.) Korm. h.
A Pápai Hús 1913 Élelmiszeripari Feldolgozó Kft. és a Pápa-Ser Kft. részére nyújtandó hitelről
25420

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.