A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8387247. látogatója

Budapest

2008. december 17.,

szerda


 

180. szám


 

Ára: 4550,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
301/2008. (XII. 17.) Korm. r.
A befektetési vállalkozás hitelkockázatáról
23959
302/2008. (XII. 17.) Korm. r.
A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról
24048
8/2008. (XII. 17.) MeHVM–KHEM e. r.
Az informatikai és hírközlési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről szóló 23/2004. (VIII. 11.) IHM rendelet módosításáról
24057
47/2008. (XII. 17.) EüM r.
A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról
24058
20/2008. (XII. 17.) SZMM r.
A szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteiről, valamint egyes szociális és munkaügyi miniszteri rendeletek rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről
24076
154/2008. (XII. 17.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
24079
155/2008. (XII. 17.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
24097
128/2008. (XII. 17.) OGY h.
A Nabucco földgázvezeték előkészítésének és megvalósításának folyamatát segítő eseti bizottság jelentésének elfogadásáról, a Nabucco gázvezeték megépítésének támogatásáról, valamint a Nemzetközi Nabucco Védnöki Testület felállításáról
24115
129/2008. (XII. 17.) OGY h.
A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékekkel kapcsolatos etikus kereskedői magatartás kidolgozásáról
24115
130/2008. (XII. 17.) OGY h.
A Szülőföld Alap 2007. évi tevékenységéről és működéséről szóló beszámoló elfogadásáról
24116
1/2008. (XII. 17.) OGY p. ny.
A Magyar Köztársaság Országgyűlésének politikai nyilatkozata a Szlovák Köztársaságban tapasztalható, magyar vonatkozású, aggodalomra okot adó eseményekkel kapcsolatban
24116
248/2008. (XII. 17.) KE h.
Bársony András rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
24118
249/2008. (XII. 17.) KE h.
Boros Jenő rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
24118
250/2008. (XII. 17.) KE h.
Csillag Ferenc rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
24118
251/2008. (XII. 17.) KE h.
Dr. Gyenge András rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
24118
252/2008. (XII. 17.) KE h.
Gyuris János rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
24119
253/2008. (XII. 17.) KE h.
Dr. Marton Béla rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
24119
254/2008. (XII. 17.) KE h.
Németh János rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
24119
255/2008. (XII. 17.) KE h.
Pető Tibor rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
24120
256/2008. (XII. 17.) KE h.
Robák Ferenc rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
24120
257/2008. (XII. 17.) KE h.
Szabó István rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
24120
258/2008. (XII. 17.) KE h.
Dr. Tóth Gábor rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
24120
259/2008. (XII. 17.) KE h.
Dr. Tóth Gábor rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
24121
260/2008. (XII. 17.) KE h.
Balla János rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
24121
261/2008. (XII. 17.) KE h.
Bucsi-Szabó Edit rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezéséről és megbízásáról
24121
262/2008. (XII. 17.) KE h.
Bucsi-Szabó Edit rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
24121
263/2008. (XII. 17.) KE h.
Gyurin Miklós rendkívüli követi és meghatalmazott miniszteri kinevezéséről
24122
264/2008. (XII. 17.) KE h.
Hajgató József rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezéséről és megbízásáról
24122
265/2008. (XII. 17.) KE h.
Hamikus Vilmos rendkívüli követi és meghatalmazott miniszteri kinevezéséről
24122
266/2008. (XII. 17.) KE h.
Hernyes Zoltán rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezéséről és megbízásáról
24122
267/2008. (XII. 17.) KE h.
Dr. Hóvári János rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
24123
268/2008. (XII. 17.) KE h.
Dr. Kveck Péter rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezéséről és megbízásáról
24123
269/2008. (XII. 17.) KE h.
Dr. Nagy Erzsébet rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezéséről és megbízásáról
24123
270/2008. (XII. 17.) KE h.
Sági Gábor rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
24123
271/2008. (XII. 17.) KE h.
Szabó László rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
24124
272/2008. (XII. 17.) KE h.
Szentgyörgyi Zoltán rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezéséről és megbízásáról
24124
273/2008. (XII. 17.) KE h.
Dr. Szőke László rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
24124
1081/2008. (XII. 17.) Korm. h.
Az Új Tulajdonosi Program tájékoztatási kiadásaival való elszámolásról
24124
1082/2008. (XII. 17.) Korm. h.
A Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház számára a 2008. év második félévében rendezésre javasolt ingatlanokról, valamint az ingatlanrendezés céljára elkülönített költségvetési keret felosztásáról
24126
76/2008. (XII. 17.) ME h.
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa közötti Belgrádban, 2005. május 26-án aláírt gazdasági együttműködési megállapodás alapján létrejött Magyar–Szerb Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság magyar tagozata elnökének kinevezéséről
24132
50/2008. (XII. 17.) KüM h.
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a Tanács 2003. február 18-i, 343/2003/EK rendeletének alkalmazása érdekében történő együttműködésről szóló, Hévízen, 2008. október hó 3. napján aláírt Közigazgatási Megállapodás kihirdetéséről szóló 247/2008. (X. 14.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről
24132

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.28.