A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8393759. látogatója

Budapest

2008. október 30.,

csütörtök


 

154. szám


 

Ára: 2400,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2008: LVIII. tv.
Az Országos Rádió és Televízió Testület 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról
19055
2008: LIX. tv.
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosításáról
19061
2008: LX. tv.
Az olimpiai jelkép oltalmáról szóló, Nairobiban, 1981. szeptember 26-án elfogadott szerződés kihirdetéséről
19061
41/2008. (X. 30.) EüM–KvVM e. r.
Az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról szóló 41/2000. (XII. 20.) EüM–KöM együttes rendelet módosításáról
19065
140/2008. (X. 30.) FVM r.
A Magyar Élelmiszerkönyv nemzeti termékleírásokat tartalmazó kötelező előírásairól szóló 57/2004. (IV. 24.) FVM rendelet módosításáról
19066
141/2008. (X. 30.) FVM r.
A Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás részletes feltételeiről
19082
29/2008. (X. 30.) KHEM r.
A Magyar Köztársaság légterében és repülőterein történő repülések végrehajtásának szabályairól szóló 14/2000. (XI. 14.) KöViM rendelet módosításáról
19098
22/2008. (X. 30.) NFGM r.
A Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 4. prioritására, aGazdaságfejlesztési Operatív Programra és a Közép-Magyarországi Operatív Program 1. prioritására vonatkozó részletes szabályokról szóló 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet módosításáról
19098
10/2008. (X. 30.) ÖM r.
A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről
19099
129/2008. (X. 30.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
19122
308/2008. (X. 30.) OVB h.
Az Országos Választási Bizottság határozata
19130
309/2008. (X. 30.) OVB h.
Az Országos Választási Bizottság határozata
19130
310/2008. (X. 30.) OVB h.
Az Országos Választási Bizottság határozata
19131
311/2008. (X. 30.) OVB h.
Az Országos Választási Bizottság határozata
19131
312/2008. (X. 30.) OVB h.
Az Országos Választási Bizottság határozata
19132
313/2008. (X. 30.) OVB h.
Az Országos Választási Bizottság határozata
19132
314/2008. (X. 30.) OVB h.
Az Országos Választási Bizottság határozata
19133
315/2008. (X. 30.) OVB h.
Az Országos Választási Bizottság határozata
19134
316/2008. (X. 30.) OVB h.
Az Országos Választási Bizottság határozata
19135
317/2008. (X. 30.) OVB h.
Az Országos Választási Bizottság határozata
19135
318/2008. (X. 30.) OVB h.
Az Országos Választási Bizottság határozata
19136
319/2008. (X. 30.) OVB h.
Az Országos Választási Bizottság határozata
19136
320/2008. (X. 30.) OVB h.
Az Országos Választási Bizottság határozata
19137
321/2008. (X. 30.) OVB h.
Az Országos Választási Bizottság határozata
19137
322/2008. (X. 30.) OVB h.
Az Országos Választási Bizottság határozata
19138
323/2008. (X. 30.) OVB h.
Az Országos Választási Bizottság határozata
19138
324/2008. (X. 30.) OVB h.
Az Országos Választási Bizottság határozata
19139
325/2008. (X. 30.) OVB h.
Az Országos Választási Bizottság határozata
19139
326/2008. (X. 30.) OVB h.
Az Országos Választási Bizottság határozata
19140
327/2008. (X. 30.) OVB h.
Az Országos Választási Bizottság határozata
19141
328/2008. (X. 30.) OVB h.
Az Országos Választási Bizottság határozata
19141
329/2008. (X. 30.) OVB h.
Az Országos Választási Bizottság határozata
19142
330/2008. (X. 30.) OVB h.
Az Országos Választási Bizottság határozata
19142
331/2008. (X. 30.) OVB h.
Az Országos Választási Bizottság határozata
19143
332/2008. (X. 30.) OVB h.
Az Országos Választási Bizottság határozata
19143
333/2008. (X. 30.) OVB h.
Az Országos Választási Bizottság határozata
19144
334/2008. (X. 30.) OVB h.
Az Országos Választási Bizottság határozata
19144
335/2008. (X. 30.) OVB h.
Az Országos Választási Bizottság határozata
19145

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.