A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8393642. látogatója

Budapest

2008. október 22.,

szerda


 

151. szám


 

Ára: 3045,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
258/2008. (X. 22.) Korm. r.
A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok egyes többletkiadásainak támogatásáról
18884
259/2008. (X. 22.) Korm. r.
A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetése tervezésének, pénzellátásának, előirányzat-felhasználásának, kincstári gazdálkodásának és nyilvántartásának egyes szabályairól szóló 32/2004. (III. 2.) Korm. rendelet módosításáról
18892
139/2008. (X. 22.) FVM r.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
18894
26/2008. (X. 22.) KvVM r.
A Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzet bővítéséről
18910
21/2008. (X. 22.) NFGM r.
A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter által adományozható elismerésekről
18915
9/2008. (X. 22.) ÖM r.
A Riasztási és Segítségnyújtási Tervről, a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok működési területéről, valamint a tűzoltóságok vonulásaival kapcsolatos költségek megtérítéséről szóló 57/2005.(XI.30.) BM rendelet módosításáról
18919
126/2008. (X. 22.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
18990
127/2008. (X. 22.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
18994
128/2008. (X. 22.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
18999
44/2008. (X. 22.) KüM h.
A Magyar Köztársaságnak a Meteorológiai Műholdak Hasznosításának Európai Szervezetének létrehozásáról szóló Egyezményhez (EUMETSAT) való csatlakozásáról szóló 200/2008. (VIII.8.) Korm. rendelet 2–3.§-a hatálybalépéséről
19000
 
Tárgymutató a 2008. szeptember hónapban kihirdetett jogszabályokról, illetve közzétett határozatokról ésközleményekről
 
Hivatalos Értesítő (2008/43. szám) HÉ 7285–7380

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.