A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8394176. látogatója

Budapest

2008. október 21.,

kedd


 

150. szám


 

Ára: 465,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
255/2008. (X. 21.) Korm. r.
A szépkorúak jubileumi köszöntéséről
18754
256/2008. (X. 21.) Korm. r.
Az önkéntes tűzoltóság létesítéséről, működésének feltételeiről és feladatáról
18755
257/2008. (X. 21.) Korm. r.
A minőségi és hatékony gyógyszerrendelés ösztönzéséről szóló 17/2007. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról
18758
24/2008. (X. 21.) HM r.
A Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli járandóságairól szóló 26/2007. (VI. 20.) HM rendelet módosításáról
18761
28/2008. (X. 21.) KHEM r.
A frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló 35/2004. (XII. 28.) IHM rendelet módosításáról
18764
208/2008. (X. 21.) KE h.
Kitüntetés adományozásáról
18875
209/2008. (X. 21.) KE h.
Kitüntetés adományozásáról
18875
210/2008. (X. 21.) KE h.
Bírák felmentéséről és bírák kinevezéséről
18875
211/2008. (X. 21.) KE h.
A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács elnökének kinevezéséről
18876
73/2008. (X. 21.) ME h.
Főiskolai rektor megbízásáról
18877
74/2008. (X. 21.) ME h.
Főiskolai tanárok kinevezéséről
18877
42/2008. (X. 21.) KüM h.
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Bosznia-Hercegovina Minisztertanácsa közötti gazdasági együttműködésről szóló, Szarajevóban, 2006. november 22-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 98/2007. (V. 4.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről
18877
43/2008. (X. 21.) KüM h.
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Brazil Szövetségi Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködés kialakításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 126/2006. (V. 22.) Korm. rendelet 2–3. §-ainak hatálybalépéséről
18877

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.15.