A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8394162. látogatója

Budapest

2008. október 17.,

péntek


 

148. szám


 

Ára: 2400,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
134/2008. (X. 17.) FVM r.
A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről szóló 134/2004. (IX. 15.) FVM rendelet módosításáról
16858
23/2008. (X. 17.) IRM r.
Az igazságügyi szakértői testületek szervezetéről ésműködéséről szóló 33/2007. (VI. 22.) IRM rendelet módosításáról
16938
25/2008. (X. 17.) KvVM–EüM–FVM e. r.
A légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 14/2001. (V. 9.) KöM–EüM–FVM együttes rendelet módosításáról
16939
125/2008. (X. 17.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
16941
 
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága jogegységi határozata (3/2008. PJE szám)
16945
112/2008. (X. 17.) OGY h.
A Kutatási és innovációs eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 61/2007. (VI. 27.) OGY határozat módosításáról
16949
113/2008. (X. 17.) OGY h.
Az „e-Befogadásügyi eseti bizottság a magyarországi digitális szakadék csökkentéséért” elnevezésű eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról
16950
114/2008. (X. 17.) OGY h.
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról
16950
 
Hivatalos Értesítő (2008/42. szám) HÉ 7165–7284

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.