A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8386978. látogatója

Budapest

2008. október 14.,

kedd


 

146. szám


 

Ára: 680,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
247/2008. (X. 14.) Korm. r.
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a Tanács 2003. február 18-i, 343/2003/EK rendeletének alkalmazása érdekében történő együttműködésről szóló, Hévízen, 2008. október hó 3. napján aláírt Közigazgatási Megállapodás kihirdetéséről
16824
248/2008. (X. 14.) Korm. r.
Az M7-es autópálya, Sávoly község északi közigazgatási határa, a Marótvölgyi-csatorna és Szőkedencs község déli közigazgatási határa által lehatárolt területen megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
16829
249/2008. (X. 14.) Korm. r.
A Vasúti Pályakapacitás-elosztó Szervezet és az integrált vasúti társaság közötti jogviszonyról szóló 333/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
16833
250/2008. (X. 14.) Korm. r.
A 2007–2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
16833
251/2008. (X. 14.) Korm. r.
Az Országos Fogyatékosügyi Tanács szervezetének és működésének részletes szabályairól szóló 67/2001. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról
16834
252/2008. (X. 14.) Korm. r.
A köztisztviselők képzésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
16835
253/2008. (X. 14.) Korm. r.
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között – közös helyen történő határforgalom ellenőrzése céljából – Letenye–Gorièan (Muracsány) II. személyforgalmi autópálya-határátkelőhely létesítéséről készült Plitvice-ben, 2005. július 8-án aláírt Megállapodás kihirdetéséről
16837
5/2008. (X. 14.) MeHVM r.
Egyes hivatalos lapok nyomtatott változatának terjesztéséhez szükséges előfizetői szám meghatározásáról
16839
22/2008. (X. 14.) IRM r.
A közjegyzői állások számáról és a közjegyzők székhelyéről szóló 15/1991. (XI. 26.) IM rendelet módosításáról
16839
124/2008. (X. 14.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
16840
206/2008. (X. 14.) KE h.
Nyugállományú büntetés-végrehajtási dandártábornoki kinevezésről
16852
207/2008. (X. 14.) KE h.
Kitüntetés adományozásáról
16852
1065/2008. (X. 14.) Korm. h.
A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény végrehajtását ellenőrző szerv felkéréséről
16852
1/2008. (X. 14.) MeHVM h.
Az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnökének és titkárának, valamint a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium elnökének és titkárának kinevezéséről
16853

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.26.