A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8387247. látogatója

Budapest

2008. október 10.,

péntek


 

144. szám


 

Ára: 2830,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2008: LIII. tv.
A Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény módosításának kihirdetéséről
15922
2008: LIV. tv.
A Magyar Köztársaságnak a Meteorológiai Műholdak Hasznosításának Európai Szervezete kiváltságairól és mentességeiről szóló Jegyzőkönyvhöz való csatlakozásáról
16009
2008: LV. tv.
Az Európai Közösségek és tagállamaik, valamint Bosznia és Hercegovina közötti Stabilizációs és Társulási Megállapodás kihirdetéséről
16018
133/2008. (X. 10.) FVM r.
A cukorrépa-termelők nemzeti kiegészítő támogatásáról
16805
20/2008. (X. 10.) NFGM r.
A Kormány egyedi döntésével megítélhető támogatások nyújtásának szabályairól szóló 8/2007. (I. 24.) GKM rendelet módosításáról
16806
28/2008. (X. 10.) OKM r.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium szolgálati titokkörének megállapításáról
16808
28/2008. (X. 10.) PM r.
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben meghatározottakkal egyenértékű követelményeket alkalmazó harmadik országokról
16808
108/2008. (X. 10.) OGY h.
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról
16809
109/2008. (X. 10.) OGY h.
A Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2007. január 1.–december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
16810
110/2008. (X. 10.) OGY h.
Az e-Befogadásról, a Magyarországon kialakult informatikai szakadék csökkentése érdekében
16810
111/2008. (X. 10.) OGY h.
Az „e-Befogadásügyi eseti bizottság a magyarországi digitális szakadék csökkentéséért” létrehozásáról
16811
72/2008. (X. 10.) ME h.
Szakállamtitkár megbízatásának megszűnéséről
16812
 
Hivatalos Értesítő (2008/41. szám) HÉ6957–7164

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.28.