A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8394166. látogatója

Budapest

2008. október 8.,

szerda


 

143. szám


 

Ára: 1755,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
243/2008. (X. 8.) Korm. r.
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Európai Ûrügynökség közötti, az Európai Együttműködő Államok Terve (PECS) programban való részvételről szóló megállapodás meghosszabbításáról szóló megállapodás kihirdetéséről
15850
244/2008. (X. 8.) Korm. r.
A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról
15851
23/2008. (X. 8.) HM r.
Az állami légijárművek nyilvántartásáról, gyártásáról és javításáról, valamint a típus- és légialkalmasságáról szóló 21/1998. (XII. 21.) HM rendelet módosításáról
15852
24/2008. (X. 8.) KvVM r.
A védett tokfajok hasznosításáról
15863
19/2008. (X. 8.) NFGM r.
A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium egyes fejezeti kezelésű előirányzatai kezeléséről és támogatásainak lebonyolításáról
15863
6/2008. (X. 8.) ÖM r.
Egyes fejezeti kezelésű előirányzatokból pályázati úton, illetve egyedi döntéssel nyújtandó támogatásokra vonatkozó eljárás szabályairól
15891
7/2008. (X. 8.) ÖM r.
Az önkormányzati miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről
15898
8/2008. (X. 8.) ÖM–IRM e. r.
A Belügyminisztérium szolgálati titokkörének megállapításáról szóló 16/1995. (X. 20.) BM rendelet hatályon kívül helyezéséről
15909
121/2008. (X. 8.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
15909
122/2008. (X. 8.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
15910
123/2008. (X. 8.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
15912
1063/2008. (X. 8.) Korm. h.
A Magyar CERN (Európai Nukleáris Kutatási Szervezet) Bizottság elnöki feladatainak ellátásáról
15914
1064/2008. (X. 8.) Korm. h.
A Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról
15914

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.15.