A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8387247. látogatója

Budapest

2008. szeptember 9.,

kedd


 

130. szám


 

Ára: 250,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
223/2008. (IX. 9.) Korm. r.
Az akkreditálásban érdekelt miniszterek kijelöléséről
14683
224/2008. (IX. 9.) Korm. r.
A kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól
14683
225/2008. (IX. 9.) Korm. r.
A termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló 16/2002. (II. 18.) Korm. rendelet módosításáról
14685
33/2008. (IX. 9.) EüM–KvVM e. r.
Az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról szóló 41/2000. (XII. 20.) EüM–KöM együttes rendelet módosításáról
14687
180/2008. (IX. 9.) KE h.
Kitüntetés adományozásáról
14687
181/2008. (IX. 9.) KE h.
Bayer Mihály rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
14688
182/2008. (IX. 9.) KE h.
Dr. Faller Jenő rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
14688
183/2008. (IX. 9.) KE h.
Dr. Terényi János rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
14688
184/2008. (IX. 9.) KE h.
Székely Árpád Gyula rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
14688
185/2008. (IX. 9.) KE h.
Füzes Oszkár László rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezéséről és megbízásáról
14689
186/2008. (IX. 9.) KE h.
Dr. Gecse Attila rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
14689
187/2008. (IX. 9.) KE h.
Kontra Ferenc rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
14689
188/2008. (IX. 9.) KE h.
Láng Judit rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezéséről és megbízásáról
14689
189/2008. (IX. 9.) KE h.
Dr. Varga György rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezéséről és megbízásáról
14690
190/2008. (IX. 9.) KE h.
Deák Miklós rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezéséről
14690
191/2008. (IX. 9.) KE h.
Dr. Lakatos István rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti kinevezéséről
14690
192/2008. (IX. 9.) KE h.
Mazák Sándor Csaba rendkívüli követ és meghatalmazott miniszteri kinevezéséről
14690
193/2008. (IX. 9.) KE h.
Rádi Gyula rendkívüli követ és meghatalmazott miniszteri kinevezéséről
14691
194/2008. (IX. 9.) KE h.
Székely Levente József rendkívüli követ és meghatalmazott miniszteri kinevezéséről
14691
195/2008. (IX. 9.) KE h.
Tóth János rendkívüli követ és meghatalmazott miniszteri kinevezéséről
14691
1056/2008. (IX. 9.) Korm. h.
A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról
14691
1057/2008. (IX. 9.) Korm. h.
A Wesselényi Miklós Sportközalapítvány alapító okiratának módosításáról
14692
1058/2008. (IX. 9.) Korm. h.
A piaci és a nem piaci szereplők adminisztratív terheinek csökkentésére, valamint az eljárások egyszerűsítésére és gyorsítására irányuló kormányzati programról
14692
1059/2008. (IX. 9.) Korm. h.
Az Új Tulajdonosi Program keretében értékesítendő egyes társasági részesedések kijelöléséről
14695
60/2008. (IX. 9.) ME h.
Szakállamtitkár megbízatásának megszűnéséről
14695
61/2008. (IX. 9.) ME h.
Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága alelnökeinek megbízásáról
14695
62/2008. (IX. 9.) ME h.
A Wesselényi Miklós Sportközalapítvány kuratóriumi tagjának kinevezéséről
14696
39/2008. (IX. 9.) KüM h.
Az Oroszországi Föderáció Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között a kutatóreaktor kiégett fűtőelemeinek az Oroszországi Föderációba való beszállításával kapcsolatos együttműködéséről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 204/2008. (VIII. 19.) Korm. rendelet 2–3. §-a hatálybalépéséről
14696

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.28.