A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8394034. látogatója

Budapest

2008. szeptember 5.,

péntek


 

129. szám


 

Ára: 1110,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
222/2008. (IX. 5.) Korm. r.
Az egységes digitális rádió-távközlő rendszerről szóló 109/2007. (V. 15.) Korm. rendelet módosításáról
14634
114/2008. (IX. 5.) FVM r.
A mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott kedvezményes hitel- és lízingdíj-támogatás igénybevételének részletes feltételeiről
14636
115/2008. (IX. 5.) FVM r.
Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet módosításáról
14646
116/2008. (IX. 5.) FVM r.
A 2008. évi iskolatej program szabályozásáról szóló 158/2007. (XII.28.) FVM rendelet módosításáról
14646
117/2008. (IX. 5.) FVM r.
A Magyar Élelmiszerkönyv közösségi előírások átvételét megvalósító kötelező előírásairól szóló 56/2004. (IV. 24.) FVM rendelet módosításáról
14647
118/2008. (IX. 5.) FVM r.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 59. cikke szerinti készségek elsajátítására, ösztönzésére és végrehajtására igénybe vehető támogatás részletes feltételeiről szóló 79/2007. (VII. 30.) FVM rendelet módosításáról
14669
174/2008. (IX. 5.) KE h.
Kitüntetés adományozásáról
14670
175/2008. (IX. 5.) KE h.
Kitüntetés adományozásáról
14671
176/2008. (IX. 5.) KE h.
Kitüntetés adományozásáról
14672
177/2008. (IX. 5.) KE h.
Kitüntetés adományozásáról
14672
178/2008. (IX. 5.) KE h.
Egyetemi tanári kinevezésekről
14673
179/2008. (IX. 5.) KE h.
Egyetemi tanári kinevezésről
14675
59/2008. (IX. 5.) ME h.
Szakállamtitkár kinevezéséről
14675
38/2008. (IX. 5.) KüM h.
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a hadisírok rendezéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 309/2007. (XI. 15.) Korm. rendelet 2–3. §-ai hatálybalépéséről
14676
 
Hivatalos Értesítő (2008/36. szám) HÉ 6109–6220

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.