A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8394162. látogatója

Budapest

2008. augusztus 27.,

szerda


 

125. szám


 

Ára: 1325,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
207/2008. (VIII. 27.) Korm. r.
A nemzetgazdaságilag kiemelt építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról
14370
208/2008. (VIII. 27.) Korm. r.
Az egyes közrendvédelmi bírságokból befolyó pénzösszegek felhasználásának céljáról és eljárási szabályairól
14380
209/2008. (VIII. 27.) Korm. r.
A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezeléséről és felhasználásáról szóló 133/2004.(IV.29.) Korm. rendelet módosításáról
14386
210/2008. (VIII. 27.) Korm. r.
A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról
14388
211/2008. (VIII. 27.) Korm. r.
A fejlesztési adókedvezményről szóló 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet módosításáról
14389
107/2008. (VIII. 27.) FVM r.
Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS) 2008. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 39/2008. (III. 29.) FVM rendelet és az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz (SAPS) kapcsolódó 2008. évi kiegészítő nemzeti támogatások (top up) igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 42/2008. (IV. 4.) FVM rendelet egyes jogcímeihez kapcsolódó támogatási összegekről
14390
108/2008. (VIII. 27.) FVM r.
A mezőgazdasági termékek harmadik országokban és belső piacon történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló 46/2005. (V. 23.) FVM rendelet módosításáról
14392
109/2008. (VIII. 27.) FVM r.
Az egyes erdészeti közcélú feladatok csekély összegű (de minimis) támogatásáról
14393
17/2008. (VIII. 27.) IRM r.
A társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások, támogatások fejezeti kezelésű előirányzat és a bűnmegelőzéssel összefüggő feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat felhasználása szabályozásáról
14407
255/2008. (VIII. 27.) OVB h.
Az Országos Választási Bizottság határozata
14414
256/2008. (VIII. 27.) OVB h.
Az Országos Választási Bizottság határozata
14414
257/2008. (VIII. 27.) OVB h.
Az Országos Választási Bizottság határozata
14415
258/2008. (VIII. 27.) OVB h.
Az Országos Választási Bizottság határozata
14416
259/2008. (VIII. 27.) OVB h.
Az Országos Választási Bizottság határozata
14416
260/2008. (VIII. 27.) OVB h.
Az Országos Választási Bizottság határozata
14417
261/2008. (VIII. 27.) OVB h.
Az Országos Választási Bizottság határozata
14417
262/2008. (VIII. 27.) OVB h.
Az Országos Választási Bizottság határozata
14418

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.