A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8387247. látogatója

Budapest

2008. augusztus 22.,

péntek


 

123. szám


 

Ára: 1110,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
205/2008. (VIII. 22.) Korm. r.
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya, a Lengyel Köztársaság Kormánya, valamint a Szlovák Köztársaság Kormánya között a Nemzetközi Visegrádi Alap létrehozásáról szóló Megállapodás, valamint a Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya, a Lengyel Köztársaság Kormánya, valamint a Szlovák Köztársaság Kormánya között a Nemzetközi Visegrádi Alap létrehozásáról szóló Megállapodás módosításának egységes szerkezetbe foglalt kihirdetéséről
14306
106/2008. (VIII. 22.) FVM r.
Bizonyos élelmiszerek aflatoxinnal való szennyeződésének kockázata miatti különleges feltételekről szóló 4/2008 (I.12.) FVM rendelet módosításáról
14315
20/2008. (VIII. 22.) KHEM r.
A motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről
14320
21/2008. (VIII. 22.) KHEM r.
Az egyes fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről
14327
19/2008. (VIII. 22.) KvVM r.
A Baláta-tó természetvédelmi terület bővítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról
14330
20/2008. (VIII. 22.) KvVM r.
A Csokonyavisontai fás legelő természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről
14334
2/2008. (VIII. 22.) TNM r.
Az iparjogvédelmi szakképesítésről
14336
 
Tárgymutató a 2008. július hónapban kihirdetett jogszabályokról, illetve közzétett határozatokról ésközleményekről
 
Hivatalos Értesítő (2008/34. szám) HÉ 5877–6012

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.28.