A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8394139. látogatója

Budapest

2008. július 28.,

hétfő


 

110. szám


 

Ára: 4980,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
188/2008. (VII. 28.) Korm. r.
A villamos energiáról szóló 2007.éviLXXXVI.törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X.19.) Korm. rendelet módosításáról
6692
189/2008. (VII. 28.) Korm. r.
Egyes, a miniszteri feladat- és hatáskörök ellátását érintő kormányrendeletek módosításáról
6692
15/2008. (VII. 28.) IRM r.
Az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai ésvizsgakövetelményeinek kiadásáról
6694
1051/2008. (VII. 28.) Korm. h.
A 2009-ben a felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott hallgatói létszámkeretről
6875

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.