A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8394035. látogatója

Budapest

2008. január 4.,

péntek


 

1. szám


 

Ára: 465,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
1/2008. (I. 4.) Korm. r.
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti, a Magyar Köztársaságban és a Cseh Köztársaságban kiállított, végzettséget tanúsító okiratok, továbbá a tudományos fokozatot és címet tanúsító okiratok egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről
2
1/2008. (I. 4.) EüM r.
Az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet módosításáról
4
1/2008. (I. 4.) FVM r.
A történelmi bázis jogosultságról szóló 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet módosításáról
7
2/2008. (I. 4.) FVM r.
A szalmonellózis elleni védekezés egyes szabályairól
8
1/2008. (I. 4.) KE h.
Nyugállományú rendőr dandártábornoki kinevezésről
19
 
Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének közleménye a személyi jövedelemadó meghatározott részének felhasználásáról rendelkező magánszemély nyilatkozatára igényt tartó egyházak részére történő technikai szám kiadásáról
19
 
Hivatalos Értesítő (2008/1. szám) HÉ 1–160

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.