A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8386978. látogatója

Budapest

2007. július 13.,

péntek


 

94. szám


 

Ára: 210,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
183/2007. (VII. 13.) Korm. r.
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti, Budapesten, 2005. június 21-én aláírt Kulturális, Oktatási, Tudományos, Sport- és Ifjúsági Egyezmény kihirdetéséről
7108
184/2007. (VII. 13.) Korm. r.
A gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök reklámozásával és ismertetésével kapcsolatosan eljáró hatóságok által kiszabott bírság pénzügyi teljesítésének feltételeiről
7110
61/2007. (VII. 13.) FVM r.
A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról
7111
62/2007. (VII. 13.) FVM r.
A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló, az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és -higiéniai előírásainak való megfeleléshez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 139/2004. (IX. 24.) FVM rendelet módosításáról
7112
63/2007. (VII. 13.) FVM r.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról
7115
141/2007. (VII. 13.) KE h.
Kitüntetés adományozásáról
7118
142/2007. (VII. 13.) KE h.
Egyetemi tanári kinevezésről és rektori megbízásról
7119
143/2007. (VII. 13.) KE h.
Vezérőrnagy szolgálati viszonyának megszüntetéséről és nyugállományba helyezéséről
7119
 
A Nemzeti Kegyeleti Bizottság közleménye
7119
 
= Hivatalos Értesítő (2007/28. szám) HÉ 1401–1480

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.26.