A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8387247. látogatója

Budapest

2007. július 3.,

kedd


 

87. szám


 

Ára: 2667,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2007:LXXXVII. tv.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról
6444
180/2007. (VII. 3.) Korm. r.
Az országhatárt átlépő hulladékszállításról
6454
8/2007. (VII. 3.) MNB r.
A „Kodály Zoltán születésének 125. évfordulója” emlékérme kibocsátásáról
6473
35/2007. (VII. 3.) EüM–FVM e. r.
A növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhető növényvédőszer-maradék mértékéről szóló 5/2002. (II. 22.) EüM–FVM együttes rendelet módosításáról
6474
36/2007. (VII. 3.) EüM r.
Az orvostechnikai eszközökről szóló 16/2006. (III. 27.) EüM rendelet módosításáról
6490
24/2007. (VII. 3.) KvVM r.
A Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról
6492
47/2007. (VII. 3.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
6520
48/2007. (VII. 3.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
6535
49/2007. (VII. 3.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
6542
135/2007. (VII. 3.) KE h.
A Magyar Nemzeti Bank alelnökének kinevezéséről
6551
1049/2007. (VII. 3.) Korm. h.
A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról
6551
1050/2007. (VII. 3.) Korm. h.
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény koncepciójáról
6551
1051/2007. (VII. 3.) Korm. h.
Az Európai Unió Megújított Fenntartható Fejlődési Stratégiájának (EU FFS) végrehajtásáról készített jelentésről
6557
1052/2007. (VII. 3.) Korm. h.
Egyes kormányhatározatok hatályon kívül helyezéséről
6557
51/2007. (VII. 3.) ME h.
A Katonai Felderítő Hivatal főigazgatójának kinevezéséről
6557
1/2007. (MK 87.) MNB közl.
A Magyar Nemzeti Bank szolgálati titokköri jegyzékéről
6558
 
A Magyar Nemzeti Bank közleménye a Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamlapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól
6558

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.28.