A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8394035. látogatója

Budapest

2007. június 13.,

szerda


 

74. szám


 

Ára: 1533,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
133/2007. (VI. 13.) Korm. r.
Az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről
5196
134/2007. (VI. 13.) Korm. r.
A gépjármű üzemben tartójának kötelező felelősségbiztosításáról szóló 190/2004. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról
5218
135/2007. (VI. 13.) Korm. r.
Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról
5225
136/2007. (VI. 13.) Korm. r.
A falusi és agroturisztikai szolgáltató tevékenységről
5225
28/2007. (VI. 13.) EüM–KvVM e. r.
Az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról szóló 41/2000. (XII. 20.) EüM–KöM együttes rendelet módosításáról
5227
52/2007. (VI. 13.) OGY h.
Országgyűlési biztos választásáról
5251
53/2007. (VI. 13.) OGY h.
Az ENSZ libanoni békefenntartó missziójában (UNIFIL) való magyar részvételről szóló 44/2006. (X. 10.) OGY határozat módosításáról
5251
38/2007. (VI. 13.) AB v.
Az Alkotmánybíróság végzése
5251
112/2007. (VI. 13.) KE h.
Bírák felmentéséről és bírák kinevezéséről
5253
113/2007. (VI. 13.) KE h.
Dandártábornoki kinevezésről
5253
114/2007. (VI. 13.) KE h.
Kitüntetés adományozásáról
5254
 
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága jogegységi határozata (1/2007. BJE szám)
5254
 
Az Országos Választási Bizottság 153/2007. (VI. 11.) OVB határozata
5262

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.