A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8387247. látogatója

Budapest

2007. június 8.,

péntek


 

71. szám


 

Ára: 1722,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
127/2007. (VI. 8.) Korm. r.
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Etióp Demokratikus Szövetségi Köztársaság Kormánya között a fejlesztési együttműködésről szóló, AddisAbebában, 2005. június 28-án aláírt Megállapodás szövegének kihirdetéséről
4972
128/2007. (VI. 8.) Korm. r.
A telepengedély alapján gyakorolható ipari ésszolgáltató tevékenységekről, valamint atelepengedélyezés rendjéről szóló 80/1999.(VI.11.)Korm. rendelet módosításáról
4978
129/2007. (VI. 8.) Korm. r.
Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999.(XII.28.)Korm. rendelet módosításáról
4979
44/2007. (VI. 8.) FVM r.
Az elháríthatatlan külső ok (vismaior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
4981
57/2007. (VI. 8.) GKM r.
A villamos energia átállási költség megállapításáról
4985
20/2007. (VI. 8.) KvVM r.
A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamintavízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005.(XII.27.) KvVM rendelet módosításáról
4986
1035/2007. (VI. 8.) Korm. h.
Az Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány AlapítóOkiratának módosításáról
4995
1036/2007. (VI. 8.) Korm. h.
A Nemzetközi Pető András Közalapítvány AlapítóOkiratának módosításáról
4995
19/2007. (VI. 8.) KüM h.
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös kapcsolattartási szolgálati helyeken történő együttműködésről szóló, Pozsonyban, 2006. október 2.napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 222/2006. (XI. 17.) Korm. rendelet 2–3. §-a hatálybalépéséről
4995
1/2007. (MK 71.) ME ut.
A Miniszterelnöki Hivatal 1/2006. (MK 94.) ME utasítással kiadott Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
4996
M 5/2007. (MK 71.) OKM ut
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzata 2. számú módosításának kiadásáról
5003
 
A Petőfi Nemzeti Néppárt 2006. évi pénzügyi beszámolója
5044
 
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye
5045

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.28.