A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8393978. látogatója

Budapest

2007. január 24.,

szerda


 

7. szám


 

Ára: 7392,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
5/2007. (I. 24.) Korm. r.
Az Eximbank által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeiről és asegélyhitelnyújtás részletesszabályairól szóló 232/2003. (XII.16.) Korm.rendelet módosításáról
227
6/2007. (I. 24.) Korm. r.
A kincstári vagyonnal való gazdálkodásrólszóló 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet módosításáról
227
3/2007. (I. 24.) MeHVM–EüM e. r.
Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium szervezeti egységének a 2004–2006. évi Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program egészségügyi és szociális intézkedései végrehajtásában közreműködő szervezetté történő kijelöléséről ésfeladatairól szóló 10/2004. (IV. 7.) FMM–ESZCSM együttes rendelet módosításáról
231
1/2007. (I. 24.) EüM r.
Az emberen végzett orvostudományikutatásokrólszóló 23/2002. (V.9.)EüM rendelet módosításáról
233
2/2007. (I. 24.) EüM r.
Az emberi vér és vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról, valamint ezek egyes technikai követelményeiről szóló 3/2005. (II. 10.) EüM rendelet módosításáról
239
3/2007. (I. 24.) EüM r.
Az orvosi, továbbá egyes pszichológiai és biológiai területeken végzett igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege igazolásának rendjéről és eljárási szabályairól
249
4/2007. (I. 24.) EüM r.
A társadalombiztosítási támogatással rendelhető, illetve kölcsönözhető gyógyászati segédeszközökről, a támogatás összegéről és mértékéről, valamint a rendelés, forgalmazás, kölcsönzés és javítás szakmai követelményeiről szóló 19/2003. (IV. 29.) ESZCSM rendelet módosításáról
250
5/2007. (I. 24.) EüM r.
A társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerek kereskedelmi árréséről
439
6/2007. (I. 24.) FVM r.
A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet módosításáról
442
8/2007. (I. 24.) GKM r.
A Kormány egyedi döntésével megítélhető támogatások nyújtásának szabályairól
459
3/2007. (I. 24.) OKM r.
Az érettségi vizsga részletes követelményeirőlszóló 40/2002. (V.24.) OM rendelet módosításáról
476
2/2007. (I. 24.) AB h.
Az Alkotmánybíróság határozata
515
1003/2007. (I. 24.) Korm. h.
A Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- ésvidékfejlesztésétszolgáló program (aVásárhelyi-tervtovábbfejlesztése) árvízvédelmifejlesztéseinek megvalósításáról ésatovábbi feladatokról
535
6/2007. (I. 24.) KüM h.
A szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogrólszóló, Rómában, 1980. június 19-én aláírásra megnyitott egyezmény és jegyzőkönyvei, valamint azazokat módosító egyezmények, továbbá aCiprusi Köztársaságnak, a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, aLitván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Szlovák Köztársaságnak és a Szlovén Köztársaságnak azemlített egyezményhez és jegyzőkönyveihez történő csatlakozásáról szóló, Brüsszelben, 2005. április 14-én aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 2006. évi XXVIII. törvény 2–5.§-ainak hatálybalépéséről
536
 
A szociális és munkaügyi miniszter közleménye a 2007-ben, Magyarországon engedéllyel foglalkoztatható külföldiek legmagasabb számáról
537
 
Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének közleménye aszemélyi jövedelemadó meghatározott részének felhasználásáról rendelkező magánszemély nyilatkozatára igényt tartó egyház részére történő technikai szám kiadásáról
537
 
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye
537
 
Helyesbítés
538

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.06.14.