A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8386978. látogatója

Budapest

2007. június 1.,

péntek


 

68. szám


 

Ára: 3045,– Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
126/2007. (VI. 1.) Korm. r.
A települési önkormányzat részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól, valamint egyes kormányrendeleteknek a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményre való jogosultság igazolásával összefüggő módosításáról, továbbá a társadalombiztosítás ellátásaira ésamagánnyugdíjra jogosultakról, valaminteszolgáltatások fedezetéről szóló 1997.éviLXXX.törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI.5.) Korm. rendelet módosításáról
4756
43/2007. (VI. 1.) FVM r.
A nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről
4873
56/2007. (VI. 1.) GKM r.
Egyes földgáz árakkal, díjakkal kapcsolatos miniszterirendeletek módosításáról
4873
19/2007. (VI. 1.) KvVM r.
A Márkházapusztai fás legelő természetvédelmi terület létesítéséről
4876
103/2007. (VI. 1.) KE h.
Miniszter megbízatásának megszűnéséről
4879
104/2007. (VI. 1.) KE h.
Miniszter kinevezéséről
4879
105/2007. (VI. 1.) KE h.
Kitüntetés adományozásáról
4879
106/2007. (VI. 1.) KE h.
Kitüntetés adományozásáról
4880
107/2007. (VI. 1.) KE h.
Kitüntetés adományozásáról
4881
108/2007. (VI. 1.) KE h.
Kitüntetés adományozásáról
4881
109/2007. (VI. 1.) KE h.
Kitüntetés adományozásáról
4881
39/2007. (VI. 1.) ME h.
Az országos rendőrfőkapitány kinevezéséről
4882
 
Az Állami Számvevőszék pályázati felhívása az Áht. 95/A. §-ának (2) bekezdésében meghatározott gazdálkodó szervezetek felügyelőbizottsága elnöki tisztségének betöltésére alkalmas személyek névjegyzékbe kerülésére
4882
 
A FilmJus Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületének jogdíjközleménye filmalkotások nyilvánosság számára lehívásra („on demand”) hozzáférhetővé tétele fejében fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről
4885
 
A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2006. évi költségvetési beszámolója
4887

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.05.26.